Ansatte

​Herunder finder du en oversigt over alle ansatte i CAMES, fra ledelsen til studentermedhjælpere, forskere til undervisere, administration​ og lektorer.

CAMES ledelse

CAMES-medarbejdere fysisk placeret på Rigshospitalet

CAMES-medarbejdere fysisk placeret på Herlev Hospital

CAMES ledelse

Doris Østergaard
Enhedschef for CAMES, Professor, overlæge, dr.med. Speciallæge i anæstesiologi, Diploma HPE
Arbejdsområde: Ledelse af hele CAMES
doris.oestergaard@regionh.dk
☏ 3868 3582

Anne Mette Mørcke
Sektionschef, Ph.D.
Arbejdsområde: Sektionsledelse Rigshospitalet
@ anne.mette.moercke@regionh.dk
☏ 5144 6250

Anne Lippert
Sektionsleder, Overlæge, Forskningsvejleder, Speciallæge i anæstesiologi
Arbejdsområde: Sektionsledelse Herlev
anne.lippert@regionh.dk
☏ 3868 2217

CAMES-medarbejdere fysisk placeret på Rigshospitalet

Administration

Ditte Guldmann Kryger Rasmussen
koordinerende sekretær
Arbejdsområde: Sekretær for sektionsleder og koordinerende opgaver i CAMES. Koordinerer OSCE eksamen.
ditte.guldmann.kryger.rasmussen@regionh.dk
☏ 3545 5408

Marianne Unger Kejlaa
Sekretær
Arbejdsområde: Sekretær for studenterundervisning. Sekretær for obligatoriske kurser om kliniske færdigheder og kommunikation i lægeuddannelsen, Færdighedskursus i klinisk ultralydsskanning, Kursus i ultralydsskanning af bevægeapparatet, Ultralyd ved akutte tilstande - RUSH, SPSS, web-administrator og lokalebooking.
@ marianne.unger.kejlaa@regionh.dk
3545 5458

Mai-Britt Brauer Petersen
Sekretær
Arbejdsområde: Sekretær for MFTL og kurser i lægelig videre- og efteruddannelse herunder MFTL-eksamen, Kursussekretær for Pædagogik I og II samt Patientkommunikation.
@ mai-britt.brauer.petersen@regionh.dk
☏ 3545 5404

Ann Petersen
Sekretær
Arbejdsområde: fællesundervisning for læge/sygeplejerske uddannelsen og kurser for nyuddannede sygeplejersker, sekretær for Konceptet "Patienter som undervisere"
@ ann.petersen.01@regionh.dk
☏ 3545 4472

Pædagogik og uddannelsesudvikling

Anne Marie Rieffestahl
Kursusleder, Antropolog & specialsygeplejerske
Arbejdsområde: Konceptet "Patienter som undervisere"
@ anne.marie.rieffestahl@regionh.dk
☏ 3545 5410

Judit Vibe Madsen
Kursusleder, Sundhedsfaglig kandidat & fysioterapeut
Arbejdsområde: Konceptet "Patienter som undervisere"
@ judit.vibe.madsen@regionh.dk
☏ 3545 5418

Charlotte Søjnæs
dagogisk konsulent, Cand.scient. soc. i pædagogik og socialvidenskab
Arbejdsområde: Kursusleder for Pædagogik-I og -II. Forskning og udvikling vedr. medicinsk pædagogik samt oplæring og kompetencevurdering inden for lægerollerne.
@ charlotte.soejnaes@regionh.dk

Forskningsmedarbejdere

Charlotte Loumann Krogh
Forskningsassistent, stud.med.
Arbejdsområde: Udvikling af simulationsbaseret kursus i ABCDE-modellen, Akut medicin. Forskning i simulationsbaseret undervisning, herunder effekt af aktiv observation. Undervisning i kliniske færdigheder, specielt ABCDE vurdering og genoplivning.
charlotteloumann@gmail.com
☏ 2712 4258

Karn Fjørtoft Kjerstad
Forskningsårsstuderende, stud.med.
Arbejdsområde: Valideringsstudie av en teoretisk test i laparoskopisk kirurgi for cross-speciality træning, samt deskriptivt studie om brugen af laparoskopisk kirurgi og simulationsbaseret træning i laparoskopi i de nordiske lande.
karnfjk@gmail.com
☏ 3179 7964

Katrine Jensen
Læge - ph.d.-studerende
Arbejdsområde: Virtual reality simulation i thorakoskopisk lobektomi.
katrine.jensen@regionh.dk
☏ 3118 4959 

Kirsten Gjeraa
Læge - ph.d.-studerende
Arbejdsområde: Forskning i ikke-tekniske færdigheder, altså kommunikation, teamwork, ledelse og beslutningstagning, særligt med fokus på operationsteamet, der foretager kikkertoperationer for lungekræft.
kirsten.gjeraa@regionh.dk
☏ 2721 0061

Lisbeth Anita Andreasen
Læge - ph.d.-studerende
Arbejdsområde: Forskning i årsager til manglende detektion af intrauterin væksthæmning, herunder forbedring af kliniske færdigheder ved hjælp af simulationsbaseret træning i obstetrisk ultralyd.
lisbethandreasen@icloud.com
☏ 5188 2988

Maria Birkvad Rasmussen
Læge - ph.d.-studerende
Arbejdsområde: Forskning i simulationsbaseret undervisning, herunder specielt anvendeligheden af "det lærte" (transfer). Endvidere kursusudvikling og testvalidering. Undervisning i kliniske færdigheder, specielt akut medicin og genoplivning.
mariabirkvad@gmail.com
☏ 2683 9659

Michael Strøm
Læge - ph.d.-studerende
Arbejdsområde: Virtual reality simulation training in endovascular aneurysm repair (EVAR).
michael.stroem@regionh.dk
☏ 35455 404

Mikael J.V. Henriksen
Læge, Klinisk assistent, ph.d.-studerende
Arbejdsområde: Forskning og udvikling af instruktionsvideoer og simulations træning kliniske færdigheder til yngre læger og medicinstuderende. Herunder anvendelse af kognitive læringsteorier og stress teorier til optimering af indhold og design.
mikael.johannes.vuokko.henriksen@regionh.dk
☏ 2627 5131

Tobias Todsen
Læge
Arbejdsområde: Forskning i kompetencebaseret uddannelse i klinisk ultralyd. Udvikler af videobaseret e-læring til yngre læger og medicinstuderende.
tobiastodsen@gmail.com
☏ 5184 7468

Kommunikation og samarbejde

Anne Marie Skaarup
Pædagogisk konsulent, Cand.mag. pædagogik
Arbejdsområde: Prægraduat undervisning i lægelig samtalemetode. Forskning og udvikling vedr. patientkommunikation.
@ anne.marie.skaarup@regionh.dk
☏ 3545 5407

Camilla Thamdrup
Cand.comm. i psykologi og kommunikation
Arbejdsområde: Kursusleder for Patientkommunikation, prægraduat undervisning i lægelig samtalemetode. Forskning og udvikling vedr. patientkommunikation.
camilla.thamdrup@regionh.dk
☏ 3545 5409

Undervisning og eksamen i kliniske færdigheder

Mikael Bitsch
Klinisk lektor og overlæge i kirurgi, karkirurgi og almen medicin
Arbejdsområde: Leder af den prægraduate færdighedstræning.
Koordinator og supervisor vedr. færdighedstræning samt OSCE og MFTL.
mikael.bitsch@regionh.dk
☏ 3545 5338

Lars Konge
Overlæge, Ph.d., Klinisk Forskningslektor
Arbejdsområde: Leder af Simulationscenter Rigshospitalet, Forskningsleder CAMES-RH
lars.konge@regionh.dk
☏ 3023 0210

Kliniske lektorer

Jens Hillingsø
Klinisk lektor, Overlæge kirurgi, Rigshospitalet
Arbejdsområde: Eksamensformand for Medicinsk Fagprøve for Tredjelands Læger. Forberedelse og afvikling af stationsbaserede eksaminer.
jens.hillingsoe@dadlnet.dk

Henriette Svarre Nielsen
Klinisk lektor, afdelingslæge dr. med. Fertilitetsklinikken Rigshospitalet
Henriette.Svarre.Nielsen@regionh.dk

Freddy Lippert
klinisk lektor, Speciallæge i anæstesiologi.
Enhedschef, akut medicin og sundhedsberedskab, Region Hovedstaden.
Arbejdsområde: Kurser og undervisning i håndtering af akutte tilstande. Forberedelse og afvikling af stationsbaserede eksaminer.
lippert@dadlnet.dk

Mikael Bitsch
overlæge og klinisk lektor, Speciallæge i kirurgi og karkirurgi.
Arbejdsområde: Kurser og undervisning i basale færdigheder, sutur og ultralyd.
mibi@dadlnet.dk

Lars Konge
Overlæge, Ph.d., Klinisk Forskningslektor
Arbejdsområde: Leder af Simulationscenter Rigshospitalet, Forskningsleder CAMES-RH
lars.konge@regionh.dk
☏ 3023 0210

Therese Møller-Andersen
Koordinator, Anæstesisygeplejerske
Arbejdsområde: Studenter- og simulationsansvarlig.
therese.moeller-andersen.01@regionh.dk

Leizl Joy Nayahangan
Koordinator, sygeplejerske, MHCM
Arbejdsområde: Forsknings- og Simulationskoordinator.
leizl.joy.nayahangan@regionh.dk

Paul Clementsen
Speciallæge i lungemedicin
Arbejdsområde: Kurser og undervisning i lungemedicinske procedurer.
paul.clementsen@regionh.dk

Studentermedarbejdere

Andreas Pagh Kohl, Angus B.A. Stevner, Anne S. Clemensen, Amir Ali, Asger Sonne, Carl Thomas Anton, David Nilssen, Ditte Brunsgaard, Iben Vinbjerg Petersen, Jacob Hartmann, Jeppe Haslund-Vinding, Karen Louise Ellekjær, Kirstine Eberhard, Lajla Seidelin, Lars I. Gjærde, Liv Dyre, Mads Harsløf, Mads Emil Jacobsen, Morten Engberg Jensen, Morten Sørensen, Peter Hertz, Phillip M. Nilsson, Sandra Strandberg, Sebastian Roed Rasmusen, Sidse Nørgaard, Therese Naur, Thien Phu Do, Tine S. Meyhoff og Trine Grodum Eskesen.

Arbejdsområde: Undervisning i kliniske færdigheder. Forberedelse og praktisk afvikling af stationsbaserede eksaminer. Forskning, udvikling og formidling vedr. simulationsbaseret færdighedstræning.

☏ 3545 0748

CAMES-medarbejdere fysisk placeret på Herlev Hospital

Administration

Arnth Mørch
Praktisk koordinator
Arbejdsområde: opstilling og koordination af simulationskurser, bestilling af div. varer.
@ arnth.mørch@regionh.dk

Birgit Munk Andersen
Kursusadministrator, korrespondent
Arbejdsområde: Administrator for bl.a. klinisk basisuddannelse, ambulancebehandleruddannelsen, vejlederkurser, instruktørkurser, akutmedicinske kurser, BLS, EuSim, STaR
@ birgit.munk.andersen@regionh.dk
☏ 3868 3451​

Dorte Rosenstand Weiglin
Kursusadministrator
Arbejdsområde: PHTLS, AMLS og tværfaglig teamtræning på operationsstuen. Koordinerende opgaver for ledelsen.​
@ dorte.rosenstand.weiglin@regionh.dk
☏ 3868 3633

Francis Grinderslev
Kursusadministrator
Arbejdsområde: SOL1, SOL2, SOL3, hoveduddannelse og introuddannelse i almen medicin og IRF kurser.
@ francis.grinderslev@regionh.dk
3868 4045

Jeppe Hartmann
Kursusadministrator
Arbejdsområde: ERC-kurser (ALS, EPLS, ETC , ILS), sygeplejekurser (anæstesi, intensiv, kardiologi), NAPS, uddannelsesansvarlige overlæger, diverse projekter bl.a. Faculty Development.
@ jeppe.hartmann@regionh.dk
3868 5328

Mads Leonard Jensen
Studentermedhjælper
Arbejdsområde: Assisterer på SOL1, SOL2, SOL3, hoveduddannelse og introuddannelse i almen medicin og IRF kurser.
Mads.leonard.jensen.01@regionh.dk
 3668 4045

Marianne A. Christensen
Praktisk koordinator
Arbejdsområde: opstilling og koordination af simulationskurser, bestilling af medicin, div. varer, booking af lokaler.
@ marianne.a.christensen@regionh.dk
3868 2698

Merete Duus Nyraad
Sekretær, Serviceassistent
Arbejdsområde: receptionen, sekretæropgaver
@ merete.duus.nyraad@regionh.dk
3868 2167

Pia Anette Berg
Kursusadministrator, Lægesekretær
Arbejdsområde: Administrator for intro- og hoveduddannelse for anæstesilæger, forskningstræning, godt på vej i Sygeplejen, neonatalkurser, TOTT, Patientsikkerhed og kvalitetsudvikling for stud.med.
Sekretær for institutleder Doris Østergaard
@ pia.anette.berg@regionh.dk
38684369

Pædagogik og uddannelsesudvikling

Anne-Mette Helsø
Kursusleder, projektleder Anæstesisygeplejerske
Arbejdsområde: Faculty Development, Feedback projekt, instruktørkurser.
@ anne-mette.helsoe@regionh.dk
☏ 3868 1563

Annette Larsen
Kursusleder, Intensivsygeplejerske
Arbejdsområde: Sygeplejekurser: Godt på vej i Sygeplejen, intensiv, kardiologiske sygeplejersker, infektionsmedicin, instruktørkurser.
@ annette.berit.larsen@regionh.dk
☏ 3868 9384

Bodil Thorsager Svendsen
Kursusleder, Afdelingslæge, speciallæge i anæstesiologi
Arbejdsområde: Præhospitale kurser, ambulancebehandleruddannelsen, traume team træning.
@ bodil.thorsager.svendsen@regionh.dk

Hanne Bonde
Udviklingskonsulent/Projektleder, Cand.scient.soc., sygeplejerske, ledelses-og forandringscoach
Arbejdsområde: Patientsikkerhed for medicinstuderende, teamtræning i akutmodtagelse BBH.
@ hanne.bonde@regionh.dk
☏ 3868 2523

Helle Folden
Kursusleder, anæstesisygeplejerske
Arbejdsområde: NAPS
@ helle.folden@regionh.dk

Helle Teglgaard Lyk-Jensen
Underviser, anæstesisygeplejerske
Arbejdsområde: Patientsikkerhedskursus for medicinstuderende, udvikler og underviser i N-ANTS.
@ helle.teglgaard.lyk-jensen@regionh.dk
☏ 3868 4369

Iben Kragh
Kursusleder, Anæstesisygeplejerske
Arbejdsområde: Anæstesisygeplejekurser
@ iben.mariann.kragh@regionh.dk

Jesper Dyhring Petersen
Underviser, Paramediciner
Arbejdsområde: Præhospitale kurser, ambulancebehandleruddannelsen.
@ jesper.andrew.dyhring.petersen@regionh.dk

Lene Funck Petersen
Kursusleder, Projektleder, Intensivsygeplejerske
Arbejdsområde: Projekt teamtræning og kommunikation, instruktørkurser, kurser for fys-og ergoterapeuter.
@ lene.funck.petersen@regionh.dk
☏ 3868 9068

Marlene Mohr
Kursusleder, Overlæge, speciallæge i gynækologi og obstetrik
Arbejdsområde: SOL 1,2 og 3, vejlederkurser, instruktørkurser.
@ marlene.mohr@regionh.dk
☏ 3868 2745

Martin Alex Lyberth
Kursusleder, Paramediciner
Arbejdsområde: Præhospitale kurser, ambulancebehandleruddannelsen.
@ martin.alex.lyberth@regionh.dk

Mikael Rewers
Kursusleder, Overlæge, Speciallæge i anæstesiologi
Arbejdsområde: Luftvejskurser
@ mikeal.rewers@regionh.dk
3868 2989

Pina Kunstek
Teamkoordinator, anæstesisygeplejerske
Arbejdsområde: personaleledelse, driftsansvarlig, instruktørkurser.
@ giuseppina.kunstek@regionh.dk
☏ 3868 2272

Sofie Mundt
Kursusleder, operationssygeplejerske
Arbejdsområde: Tværfaglige kurser indenfor kirurgi, operationsteknikere.
@ anna.sofie.mundt.01@regionh.dk
3868 4369

Tim Kristensen
Kursusleder, overlæge, speciallæge i pædiatri
Arbejdsområde: pædiatriske, neonatale kurser, instruktørkurser.
@ tim.kristensen@regionh.dk
☏ 3868 9974

Forskningsmedarbejdere

Asbjørn Hasselager
Læge, Ph.d.-studerende
asbjoern.boerch.hasselager@regionh.dk
 38 68 43 69 

Kirsten Gjeraa
Læge, Ph.d.-studerende
@ kirsten.gjeraa@regionh.dk
☏ 3868 4369

Louise Graae Zeltner
Projektmedarbejder
Arbejdsområde: Faculty development og diverse forskningsprojekter
@ louise.graae.tillge@regionh.dk

Niels Egholm Pedersen
Læge, Ph.d.-studerende
@ niels.egholm.pedersen@regionh.dk
☏ 3868 9164

Peter Dieckmann
Forsker, Psykolog, Ph.d., Dipl.-Psych.
Arbejdsområde: leder af forskerteamet, EUSim instruktørkurser.
@ mail@peter-dieckmann.de
☏ 3868 2543

Rikke Malene Jepsen
Læge, Ph.d.studerende
@ rikke.malene.h.g.jepsen@regionh.dk
☏ 3868 2739

Kommunikation og samarbejde

Adam Hesselfeldt
Kommunikationskonsulent
Arbejdsområde: Hjemmeside, e-learning, grafik og video.
@ adam.nicolai.hesselfeldt-nielsen@regionh.dk
☏ 3868 4663

Tim Garder
Specialkonsulent
Arbejdsområde: Projektleder, rådgivning, kommunikation og udvikling, DJØF Tillidsrepræsentant.
@ tim.garder@regionh.dk
☏ 3868 9102

Teknikere

Michael Brix Iversen
Tekniker
Arbejdsområde: Vedligehold og reparation af simulations og av-udstyr, IT.
@ michael.brix.iversen@regionh.dk
☏ 3868 9019

CAMES Caféen på Herlev Hospital

Anette Bukh
Cafémedarbejder
@ anette.bukh@regionh.dk
☏ 3868 9220

Irene Susanne Dahl Sparwath
Ernæringsassistent
@ irene.susanne.dahl.sparwath@regionh.dk
☏ 3868 2619

Yvonne Jensen
Gastronomisk medarbejder
@ yvonne.addi.jensen@regionh.dk
☏ 3868 9220​

Studentermedarbejdere

Adam Femerling, Anders Englund, Anders Granholm, Anne Birgitte Agersted, Ask Kvisselgaard, Anne Mielke, Astrid Trier Grønfeldt, Camilla Birgitte Sørensen, Christian Ballegaard, Christine Hangaard, Ellen Vind Bjerrum, Emilie Soll-Johanning, Erik Hachmann-Nielsen, Jakob Ohm Søndergaard, Jakob Steenberg, Jaris Gerup, Jonas Olsen, Karoline Myglegård, Katrine Fiil Eldridge, Kirsten Stougaard, Kristine Eberhard, Laeth Shir-Ali, Lasse Olsen, Louise Bönsdorff Sloth, Lykke Østergaard, Mathias Geldemann Holgersen, Mathia​s Hvidtfelt, Mücahit Hermankaya, Pernille Skieller, Peter Engel Thomas, Ronja Leth Larsen, Sandra Viggers, Sidse Kjærhus Nørgaard, Simon Juul, ​Theo Jensen​​

Redaktør