Forskningssamarbejde

​​

Forskningssamarbejde:​​​

DIMS, bygger på et bredt og tværfagligt forskningssamarbejde med mange aktører, der forsker og arbejder med patientsikkerhed og arbejdsmiljø, samt simulation og uddannelse. Vi samarbejder omkring forskning, udvikling, netværksdannelse samt udøvelse af konsulentarbejde. Vi tror på at det tværfaglige samarbejde styrker forskning og innovation, ligesom vi ved at arbejde kontekst-nært, og med de implicerede parter, sikrer at de forskningsprojekter og mulige løsninger, som fremkommer, også har hold og relevans i virkeligheden. DIMS’ særlige simulationsfaciliteter har også skabt grundlag for forskningssamarbejde bygget på simulation som forskningsmetode.

 

DIMS’s forskningssamarbejde foregår på mange forskellige niveauer:

Internt i DIMS er der skabt et stærkt forskningsmiljø, hvor forskerne mødes regelmæssigt og diskuterer dels teoretiske og metodemæssige udfordringer, samt sparer på egne protokoller, projekter og publikationer. Derudover samarbejder vi med de uddannelsesansvarlige og studerende når der skal udvikles og overføres ny viden fra forskningen ind i uddannelserne. DIMS har løbende Ph.d.-studerende, speciale-studerende, OSVAL-studerende mv. tilknyttet.

 

Nationalt er DIMS repræsenteret i relevante forskningsmæssige netværk, udvalg, følgegrupper mv., og er en af de centrale aktører inden for både simulation og patientsikkerhedsforskningen.

Eksempler på DIMS’ nationale samarbejdspartnere:

· Center for Klinisk Uddannelse (CEKU)

· Studerendes anæstesiologiske og traumatologiske selskab (SATS)

· DTU Management, Institut for planlægning, innovation og ledelse

· Herning Arbejdsmedicinsk Klinik

· Force Teknologi

 

Internationalt er DIMS med til at sætte dagsorden for simulation og er en af de centrale initiativtagere til forskning og uddannelse i simulation. DIMS er internationalt involveret i mange sammenhænge omkring patientsikkerhed og udvikling af sundhedssystemer.

 

Eksempler på DIMS’ internationale samarbejdspartnere:

 

· Stavanger Acute medicine Foundation for Education and Research (SAFER)

· University of Miami, Gordon Center

· Centre for Risk Management and Societal Safety (SEROS), University of Stavanger

· University of Tuebingen, Center for Patient Safety and Simulation (TüPASS)

 

DIMS er aktiv medlem i følgende netværk:

· Society for Simulation in Health Care (SSH)

· Society in Europe for Simulation Applied to Medicine (SESAM)

· Dansk Selskab for Interprofessionel Læring og Samarbejde i Sundhedsvæsenet (IPLS)

· Forskningsnetværk for kvalitet og patientsikkerhed i sundhedsvæsenet (FPKS)

· Dansk Selskab for patientsikkerhed

· Danske Patienter

· Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM)

 

Hvis du er interesseret i at samarbejde med personalet i vores multiprofessionelle team, så kontakt os på dims@regionh.dk

Redaktør