Simulation i praksis

​Medicinsk simulation kan bruges i mange forskellige sammenhænge - fra grundlæggende uddannelse til avanceret træning. I stadigt større omfang bruges simulation også til forskning, systemudvikling og -​​vurdering.

​​​

​Simulationer tillader træning og udvikling af viden og færdigheder uden risiko for patienter i klinikken. Studier viser, at simulation har en positiv indflydelse på adfærden hos det sundhedsfaglige personale og på sikkerheden i patientbehandlingen.

Typisk genskabes en mere eller mindre udfordrende, realistisk, klinisk situation i simulatoren. I ”scenariet” står det deltagerne frit for at handle, som de ønsker, til patientens bedste. Sce​nariet bliver videooptaget og denne optagelse bruges i en såkaldt ”debriefing”, til at analysere styrker og svagheder i holdets patientbehandling.

I debriefingen har deltagerne mulighed for at reflektere over forløbet. Derigennem kan deltagerne opbygge kompetencer i at håndtere og mestre uventede kritiske hændelser - specielt i akutte situationer, hvor tid er en afgørende faktor for patientens overlevelse. Herved bliver de ukendte situationer mere kendte, og de utilsigtede og kritiske situationer kan minimeres.

Ved at arbejde sammen med andre, udfordres og udvikles kursistens viden, færdigheder og holdninger. Over tid, kan simulation have en positiv effekt på sikkerhedskulturen, når folk arbejder og lærer sammen, på tværs af professioner og discipliner.​

Redaktør