Regionerne har besluttet, at al regional kursus- og uddannelsesaktivitet vil blive aflyst gældende fra den 10. marts 2020. Dette er besluttet ud fra en samlet vurdering om, at det vil medvirke til størst mulig begrænsning af risiko for smittespredning af COVID-19 blandt sundhedspersonale.

Da studerende betragtes på samme måde som medarbejdere i regionen, gælder det derfor også al undervisning hos CAMES samt al anden kursusaktivitet, der skulle være foregået hos os.  Vi arbejder på at finde den bedst mulige løsning på de konsekvenser, det måtte have for vores kursister.

I lyset af den nuværende situation må vi desværre meddele, at al kursusaktivitet, der ikke knytter sig til opkvalificering i forbindelse med COVID-19 situationen, er aflyst i april og maj. For nuværende gælder det ikke HU-kurserne i maj, men så snart vi ved mere, meldes det også ud. 

Vi beklager meget ulejligheden og den frustration dette måtte medføre, og vi glæder os til, når vi kan åbne dørene igen.

OBS: Hvis du er introduktions- eller hoveduddannelseslæge, kan du læse nyt om din uddannelse fra Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse via dette link.

Har du spørgsmål er du selvfølgelig velkommen til at henvende dig til CAMES Rigshospitalet på cames.rigshospitalet@regionh.dk eller CAMES Herlev på cames.herlev-og-gentofte-hospital@regionh.dk

Med venlig hilsen 
CAMES