Feedback

​Feedback er en af de vigtigste mekanismer for læring. Men feedback er ikke altid let at give eller at modtage, og det kræver øvelse at blive god til begge dele.

For at sikre os, at vores patienter får den bedste og mest sikre behandling, skal vi kontinuerligt lære og dygtiggøres os. Her er feedback en afgørende metode som er let tilgængelig i en travl hverdag. Feedback har som mål at modtageren skal lære noget. Man skal blive klogere. Men feedback kan være svær at give og modtage.

Når man giver feedback, træder man ind over en personlig og professionel grænse. Man kommer let, som feedbackgiver, til at forholde sig til og bedømme den anden som person. Hvis man som modtager føler sig vurderet eller bedømt som menneske, kan det være svært at tage budskabet til sig. Derfor er det vigtigt, at feedbackgiver bruger et sprog der ikke er kilde til utryghed og konflikt og at modtager er klar til at få feedback.

Hvis feedbackgiver lærer at skelne mellem sag og person og er tydelig i sin skelnen mellem egne iagttagelser, oplevelser og fortolkninger, så bliver feedbacken klar og præcis. Hermed øges sandsynligheden for at dialogen om det emne, der er genstand for feedback, bliver så konstruktiv som mulig.

Den tilgang til feedback, dette kursus bygger på, er inspireret af Helle Alrø og Marianne Kristiansens feedback-metode, som lægger vægt på

  • at skelne mellem sag og person

  • at feedbackgivers oplevelse helt og holdent er set gennem givers egen synsvinkel og derfor ikke er sandheden

  • at skelne mellem iagttagelse, oplevelse og fortolkning

  • at lægge op til en dialog om emnet, der er genstand for feedback

Desuden vil kurset indeholde elementer af konflikthåndtering og muligvis andre relaterede emner som dukker op undervejs. Kurset har en høj grad af deltageraktivitet, hvor feedback trænes og diskuteres.

Kursets opbygning

Dette kursus tilrettelægges individuelt og i samarbejde med de afdelinger der har interesse for emnet. Vores erfaring er, at kurset giver størst udbytte med to kursusdage af 6 timers varighed der placeres med 2-3 mdrs. mellemrum så der aktivt kan arbejdes med feedback på arbejdspladsen i den mellemliggende periode. Vores erfaring er, at en gruppe på min. 7-8 og max. 20 pers. er nødvendig for at opretholde en god dynamik på kurset.

Kurset afholdes gerne lokalt på afdelingerne og med minimum to erfarne undervisere fra CAMES.

Hvis din afdeling har et ønske om et kursus der tilfredsstiller andre behov, hjælper vi meget gerne med dette og sørger for at tilpasse indholdet netop til jer.  Kontakt os endelig med henblik på særskilt tilbud.

Vi glæder os til to spændende og lærerige dage med jer!

Priseksempel

Ved 10 kursister og 2 underviser i lokaler på egen afdeling, ca. 16.000 kr.

Aflysningsregler

Aflysning kan ske vederlagsfrit indtil 12 uger før kursusstart. Fra 12 – 6 uger før refunderes 50 % af kursusprisen. Mindre end 6 uger før betales fuld pris.

Kontakt 

Kursusleder Sofie Mundt på e-mail anna.sofie.mundt.01@regionh.dk eller direkte tlf: 38 68 60 51

Redaktør