Træning af samarbejde ved håndtering af den diagnostisk uafklarede patient - Handleplan 3 - Teamtræning

​Kurset indeholder en central regional dag og efterfølgende teamtræning på lokalhospital.

Der laves separate kurser for akutmodtagelser og børnemodtagelser. Målgruppen på begge dage er sygeplejersker/SOSU assistenter, yngre læger og speciallæger med deres gang i den medicinske del af akutmodtagelsen og børnemodtagelsen.

Regional dag på CAMES

Formålet med en central regional undervisningsdag er, at der bliver etablereret en fælles grundlæggende viden og patientsikkerhedskultur på tværs af hospitaler. Der vil blive arbejdet med fælles situationsbevidsthed og beslutningstagning, herunder viden om fixationsfejl ud fra konkrete cases med uafklarede patienter.

Teamtræning på lokalt hospital

Formålet med den lokale træning er at sikre overførsel af læringen fra dag 1 til den kliniske hverdag ved at øve virkelighedstro scenarier tilpasset lokale rammer, retningslinjer og procedurer.

En forudsætning for at opfylde læringsmålene i handlingsplan 3 er, at kursisterne gives muligheden for at øve, reflektere og evt. ændre strategi i deres teamsamarbejde. Det forventes at give et forbedret samarbejde om diagnosticering og behandling af vores patienter.

Kursusbevis bliver først tilgængeligt efter deltagelse på teamtræningsdagen.

Tilmelding

Tilmeld dig i Kursusportalen via dette link.

Kontakt

Spørgsmål vedr. indhold:
Pernille Cedergreen, Pernille.Cedergreen@regionh.dk

Spørgsmål vedr. tilmelding:
Henriette Wiese Ikkala, hikk0002@regionh.dk

Redaktør