Konflikthåndteringens ABC

Konflikter er en del af livet. De påvirker vores kliniske hverdag i større eller mindre grad, uanset hvilken faggruppe vi tilhører. De kan være kilde til frustration eller til udvikling, det afhænger helt af, hvordan og hvor hurtigt, vi håndterer dem. På dette kursus får du og dine kollegaer viden om konflikters væsen samt indsigt og træning i at håndtere konflikter.

Udbytte

På dette kursus får du grundlæggende viden om:

  • Konflikters to ben; sag og relation
  • Kroppens og hjernens reaktion på konflikt
  • Affektsmitte
  • Ikke-voldelig kommunikation 
  • Low arousal
Form og Indhold

Kurset er udpræget deltageraktivt med fokus på at arbejde med egne arbejdsrelaterede konflikter gennem rollespil og refleksion. Desuden vil kurset bestå af interaktive oplæg, øvelser og diskussion.

​Målgruppe

Kurset er tværfagligt og åbent for alle i Region H. 
Der kan deltage op til 16 personer på kurset.

Tid og sted 

Kurset varer 1 dag fra kl. 8.30-15.30.

Sted

Kurset afholdes på:
CAMES – Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation
Herlev Hospital
Borgmester Ib Juuls Vej 1, opgang 1, etage 25
2730 Herlev​

Pris

Kurset koster 1.800,00 kr. pr. kursist​

Ti​​lmelding

Tilmelding gennem Kursusportalen via dette link.

Her kan du også læse mere om aflysningsreglerne.

Undervisere 

Underviserne på kurset er erfarne facilitatorer med uddannelsesbaggrunde funderet i psykologi, teologi, psykoterapi og konfliktmægling.

Kontakt

Spørgsmål om indhold:
Kursusledere Sofie Mundt, anna.sofie.mundt@regionh.dk

Spørgsmål om tilmelding:
Kursusadministrator Marie Thorsted Egerod, marie.egerod@regionh.dk

Redaktør