NAPS

​Kurset er målrettet sundhedspersonale, som er involveret i at udføre propofol-sedation til patienter i forbindelse med gastroenterologiske endoskopiske procedurer uden medvirken af anæstesiologisk personale.​

Læringsmål

At deltagerne på kurset tilegner sig og kan anvende de fornødne teoretiske og praktiske kundskaber/håndgreb til at varetage NAPS, således at patienterne behandles ensartet, sikkert og kvalificeret. 

Kurset er kvalificerende til den efterfølgende praktiske del af NAPS-uddannelsen.

Form og Indhold

Dette kursus er udviklet med udgangspunkt i Region Hovedstadens kliniske vejledning om "Propofol-sedation foretaget af ikke-anæstesiologisk uddannet personale til gastroenterologiske endoskopiske procedurer".

​Kurset er udviklet i samarbejde mellem CAMES og medarbejdere fra endoskopiafsnit i Region Hovedstaden.

Undervisningen vil være en blanding af interaktive plenumsessioner, cases, workshops og simulationer med debriefing. Emnerne undervejs i kurset vil bl.a. være:

  • Lunge/hjertefysiologi og EKG
  • Luftvejshåndtering og komplikationer
  • ABCDE principper
  • Farmakodynamik og –kinetik
  • Patientudvælgelse til NAPS - herunder kontraindikationer, ASA klassificering og dokumentation
  • Træning af samarbejde og kommunikation i behandlerholdet

Målgruppe

Sygeplejersker og læger som skal varetage NAPS til patienter ved gastroenterologiske, endoskopiske procedurer.​​

Sted

CAMES – Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation
Herlev Hospital
Borgmester Ib Juuls Vej 1, opgang 1, 25. etage
2730 Herlev.​​

​Tilmelding

Tilmelding sker via Kursusportalen på dette link.

Kontakt

Spørgsmål vedr. indhold:
Ane Ellegaard
ane.ellegaard@regionh.dk​

Spørgsmål vedr. tilmelding:
Dorte Weiglin
dorte.rosenstand.weiglin@regionh.dkRedaktør