Patientsikkerhed – Defusing efter utilsigtet hændelse

Utilsigtede hændelser, fejl og oplevelse af uhensigtsmæssige forløb er noget både personale og patienter/pårørende oplever i sundhedsvæsenet. Disse hændelser påvirker vores kliniske hverdag i sundhedsvæsenet, uanset hvilken faggruppe vi tilhører. Både personale og patienter/pårørende indrapporterer UTH af meget forskellig karakter. Vi er som fagpersoner forpligtet til at tage vare på hinanden når hændelserne forekommer og ikke mindst gælder dette også for patienter/pårørende.

Læringsmål

Dette kursus har fokus på at hver enkelt kursist får øget kompetence, viden, indsigt og træning i kommunikation med kollegaer og patienter efter utilsigtet hændelse i form af følgende emner:

  • ​Defusing – kende begrebet og kunne anvende det i praksis
  • Træne scenarier efter kritiske hændelser
  • Samtaleteknik med patienter og pårørende
  • Situationsspil
  • Lægge handleplaner for sig selv og for egen afdeling​

Form og Indhold

Kurset forløber over 1 dag. Det vil være en stor fordel for afdelingen, såfremt en gruppe af personalet kan deltage på samme kursus. 

Da en del af sessionerne på kurset tager udgangspunkt i dine/jeres erfaringer og oplevelser, er tavshedspligt en essentiel faktor på kurset som underviserne vægter højt. ​

Målgruppe

Tværfagligt kursus for alle ansatte i Region Hovedstaden

Sted

Kurset afholdes hos:
CAMES – Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation
Herlev Hospital
Herlev Ringvej 75, 25. etage
2730 Herlev​

Pris

Kurset koster 1060 kr. pr. kursist​.

Tilmelding

Tilmelding kan ske på dette link

Kontakt

Spørgsmål omkring indhold og tilmelding kan stilles til den kursusansvarlige Lene Funck Petersen, e-mail: lene.funck.petersen@regionh.dk , tlf. 38689068

Redaktør