Defusing - fokus på patientsikkerhed og mental sundhed

Alvorlige hændelser, fejl og oplevelser af uhensigtsmæssige forløb er noget både patienter/pårørende (first victim) og personale (second victim) oplever i sundhedsvæsenet. Disse oplevelser kan påvirke os som mennesker og klinikere, uanset hvilken faggruppe vi tilhører. 


Defusingsamtaler kan medvirke til at forebygge og håndtere påvirkninger efter alvorlige hændelser på arbejdspladsen, og derved sikre vores fortsatte mentale sundhed og patienternes sikkerhed.

Et kursus i defusing giver dig viden om og træning i at afholde defusingsamtaler med dine kolleger efter alvorlige hændelser.

Formål

Kurset giver deltagerne øget kompetence, viden, indsigt og træning i defusingsamtalen efter alvorlige hændelser.

Læringsmål

Deltagerne får: 
  • Viden om hvad defusing er og kan
  • Træning i defusingsamtaler
  • Mulighed for idégenerering og videndeling om organisatorisk implementering af defusing, med afsæt i jeres konkrete kliniske praksis

Form og indhold

Kurset i defusing aftales og planlægges i samarbejde med dig og din arbejdsplads med afsæt i netop din/jeres eksisterende praksis og kultur - et godt kursus forudsætter en grundig og kontekstnær forberedelse. 

Kurset kan se ud på forskellige måder:
  • 3 timers oplæg og workshop i defusing
  • 3 timers oplæg og workshop med opfølgning, herunder fokus på implementering
  • 1 dags kursus med oplæg og intensiv træning med eller uden opfølgning/fokus på implementering
Tavshedspligt er en essentiel faktor på kurset som CAMES vægter højt, da oplæg og træning i defusing på kurset tager udgangspunkt i dine/jeres erfaringer og oplevelser med alvorlige hændelser.

Målgruppe

Tværfagligt kursus for alle ansatte i Region Hovedstaden.

Sted

Kurset afholdes enten hos jer selv eller hos:
CAMES – Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation
Herlev Hospital
Borgmester Ib Juuls Vej 1, opgang 1, 25. etage
2730 Herlev​

Pris

Kursets/kursist pris vil afhænge af den konkrete aftale om undervisning.

Tilmelding

Tilmelding vil kunne ske på Kursusportalen, så snart der udbydes et konkret kursus.

Kontakt

Spørgsmål om form og indhold kan stilles til kursusleder Camilla Ahrensbach, chefkonsulent & Cand. Theol. camilla.ahrensbach@regionh.dk

Spørgsmål om tilmelding på Kursusportalen:
Kursusadministrator Marie Thorsted Egerod, marie.egerod@regionh.dk


Redaktør