Patientsikkerhed – Defusing efter utilsigtet hændelse

Alvorlige hændelser, fejl og oplevelser af uhensigtsmæssige forløb er noget både patienter/pårørende (first victim) og personale (second victim) oplever i sundhedsvæsenet. Disse oplevelser påvirker den enkelte medarbejder og den kliniske hverdag i sundhedsvæsenet, uanset hvilken faggruppe man tilhører. Vi er som arbejdsplads og fagpersoner forpligtet til at tage vare på hinanden når svære hændelser forekommer for at forebygge traumer. I dette kursus har vi fokus på håndteringen af personalet efter svære oplevelser - kendt som defusing.

Formål

Dette kursus har fokus på at hver enkelt kursist får øget kompetence, viden, indsigt og træning i kommunikation med kollegaer efter svære oplevelser.

Læringsmål

At kursister erhverver:

  • kendskab til begrebet defusing og lærer at anvende det i praktiske situationer
  • samtaleteknikker og kommunikation relevant for defusing

At kursister træner:

  • konkrete situationer og scenarier efter svære oplevelser
  • samtaleteknikkerne i praksis

Til sidst skal kursisten lægge en handleplan for sig selv og for egen afdeling​, hvordan kan den erhvervede viden realistisk omsættes i hverdagens praksis.

Form og Indhold

Kurset forløber over 1 dag.

Vi tilbyder to typer af kurser:

  1. Åbne kurser afholdt på CAMES. Her vil det være en stor fordel for afdelingen, at mindst to medarbejdere deltager på samme kursus.
  2. Skræddersyede kurser til afdelingen, der kan afholdes på eget hospital eller på CAMES (maks. 12 personer). På dette kursus vil vi prioritere en grundig samtale med afdelingen inden kurset for at sikre, at vi arbejder kontekstnært ved at tale ind i den eksisterende kultur, og dermed også ser de muligheder og barrierer der måtte være for implementering af defusing.

Da en del af sessionerne på kurset tager udgangspunkt i dine/jeres erfaringer og oplevelser, er tavshedspligt en essentiel faktor på kurset som underviserne vægter højt.

Målgruppe

Tværfagligt kursus for alle ansatte i Region Hovedstaden.

Sted

Kurset afholdes enten hos jer selv eller hos:
CAMES – Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation
Herlev Hospital
Herlev Ringvej 75, 25. etage
2730 Herlev​

Pris

Kursets/kursist pris er endnu ikke fastlagt, og vil afhænge af aftalen​.

Tilmelding

Tilmelding vil kunne ske på kursusportalen, så snart der udbydes et konkret kursus.

Kontakt

Spørgsmål omkring indhold og tilmelding kan stilles til de kursusansvarlige Marlene Dyrløv Madsen, e-mail: marlene.dyrloev.madsen@regionh.dk, tlf. 38682739 og Anna Sofie Mundt, e-mail: anna.sofie.mundt.01@regionh.dk, tlf.38 68 60 51

Redaktør