Robotkirurgisk Uddannelse i Region Hovedstaden

​Robotkirurgisk Uddannelse er et grundkursus, for læger og operationssygeplejersker, der giver en indføring i robotassisteret kirurgi, på tværs af de kirurgiske specialer.

Robotkirurgiske redskaber

Udbytte

Ved afsluttet kursusforløb kan kursisten:
 • Opsætte komponenter i et robotkirurgisk system, inkl. steril drapering
 • Deltage i lejring, dokning og portsætning
 • Anvende robottens basisfunktioner
 • Skifte robotinstrumenter og opsætte udstyr til robotkirurgi
 • Indstille robotkonsol til individuelt brug
 • Som del af team kunne foretage basal fejlfinding
 • Som del af team kunne udføre div nødprocedurer
 • Have indsigt i alle teammedlemmer og deres funktioner
 • Deltage i portsætning og dokning af robotten, inkl. om-dokning.
 • Foretage simulerede procedurer såsom klip, elkoag og suturering.
 • Håndtere levende væv med robot og assistanceinstrumenter.

Form og indholdMålgrupper

Operationssygeplejersker, som en del af deres oplæring, til at kunne varetage u-steril og steril assistance til robotkirurgi.
For læger (HU) er uddannelsen adgangsgivende til at kunne assistere til robotkirurgi og på sigt at kunne starte sidemandsoplæring, som konsolkirurg.

Tid og sted 

Uddannelsen afvikles en til to gange pr. måned. 

CAMES Herlev
Herlev Hospital
Borgmester Ib Juuls Vej 1, opgang 1, 25. etahe
2730 Herlev


CAMES - Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation
Rigshospitalet, 
Ryesgade 53B, OPG 98A,​
2100 København Ø.


Pris

4.500 kr. – 15.000 kr.

Tilmelding

Tilmelding sker via Kursusportalen.

Læger tilmeldes via dette link.

Operationssygeplejersker tilmeldes via dette link.

Særlige forhold

Efter grundkurset kan tilvalgsmodulerne tilgås. Se i øvrigt tilmeldingsvejledning på Kursusportalen.

Undervisere

På kurset underviser en række læger og operationssygeplejersker, fra specialerne gynækologi, urologi og gastroenterologi. Alle med erfaring i robotkirurgi.

Kontakt

Spørgsmål vedrørende tilmelding:
Marie Thorsted Egerod, Kursusadministrator

Spørgsmål vedrørende indhold:
Louise Birch Møller, Kursusleder
Redaktør