Robotkirurgisk Uddannelse i Region Hovedstaden

​Robotkirurgisk Uddannelse er et grundkursus, der giver en indføring i robotassisteret laparoskopisk kirurgi, på tværs af de kirurgiske specialer.

Robotkirurgiske redskaber

​Læringsmål

Ved afsluttet kursusforløb kan kursisten:
 • Opsætte komponenter i et robotkirurgisk system, inkl. steril drapering
 • Deltage i lejring, dokning og portsætning
 • Anvende robottens basisfunktioner
 • Skifte robotinstrumenter og opsætte udstyr til robotkirurgi
 • Indstille robotkonsol til individuelt brug
 • Som del af team kunne foretage basal fejlfinding
 • Som del af team kunne udføre div nødprocedurer
 • Have indsigt i alle teammedlemmer og deres funktioner
 • Deltage i portsætning og dokning af robotten, inkl. om-dokning.
 • Foretage simulerede procedurer såsom klip, elkoag og suturering.
 • Håndtere levende væv med robot og assistanceinstrumenter.

Form og indholdMålgrupper

Operationssygeplejersker, som en del af deres oplæring, til at kunne varetage u-steril og steril assistance til robotkirurgi.
For læger (HU) er uddannelsen adgangsgivende til at kunne assistere til robotkirurgi og på sigt at kunne starte sidemandsoplæring, som konsolkirurg.

Sted 

CAMES Herlev
Herlev Hospital
Borgmester Ib Juuls Vej 1,
2730 Herlev
 
Panum
Blegdamsvej 3B
2200 KBH.N.
Afdeling for Eksperimentel Medicin

Operationsstuen 16.3 (Bygning 16, 3. sal)

Pris

3.800 kr. – 15.000 kr.

Tilmelding

Tilmelding sker via Kursusportalen.

Særlige forhold

Efter grundkurset kan tilvalgsmodulerne tilgås. Se i øvrigt tilmeldingsvejledning på Kursusportalen.

Kontakt

Kursusleder Louise Møller
E-mail: louise.moeller.04@regionh.dk

Redaktør