STaR (Safe Transfer and Retrieval)

Dansk Selskab for Akutmedicin (DASEM) og Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM) har i foråret 2010 indført kurset "Safe Transfer and Retrieval" (STaR) til Danmark. STaR er efteråret 2010 blevet optaget som et kursus under Dansk Råd for Genoplivning (DRG). Kurset er stiftet af Advanced Life Support Group (ALSG) Manchester, England og omhandler organisering og gennemførelse af transport af patienter på og mellem hospitaler.

Læringsmål​

  • Hvornår, hvor og hvordan patienter skal transporteres sikkert
  • Procedurerne før og efter transport.

​Form og Indhold

Anvendelsen af principperne i STaR-kurset er bygget op omkring akronymet ACCEPT (Assessment, Control, Communication, Evaluation, Preparation/packaging og Transportation). ACCEPT anvendes i forlængelse af den primære eller sekundære gennemgang og sikrer en systematisk tilgang til alle relevante aspekter af en inter- eller intrahospital transport; fra erkendelse af behovet for transport til klargøring og gennemførelse af transporten samt overdragelse af patienten.

ACCEPT kan anvendes af alle faggrupper involveret i transport af patienter, i alle typer transportsituationer og til alle typer patientkategorier.

Den strukturerede tilgang til transport af patienter vil optimere kvaliteten og dermed øge sikkerheden for patienterne under både inter- og intrahospitale transporter.

Målgruppe

Målgruppen er alle faggrupper som deltager i transport af patienter. DASEM, DASAIM og DRG mener, at oprettelsen af et sådan kursus på nationalt plan vil forbedre kvaliteten og sikkerheden af transporter og dermed gavne patienterne.

Sted

Se www.star-kursus.dk for aktuelt kursussted.

Pris

5000 kr. inkl. kursusmanual

Tilmelding

For tilmelding henvises til www.star-kursus.dk.

​Kontakt

Kursusadministrator
Rikke Pedersen: kursussekretaer@star-kursus.dk

Kontakt til STaR styregruppen
Læge Søren Stagelund: stagelund@star-kursus.dk

Redaktør