Systematisk feedback

​Feedback er en af de vigtigste mekanismer for læring. Men feedback er ikke altid let at give eller at modtage, og det kræver øvelse at blive god til begge dele.

Baggrund

Det er tit, at vi i sundhedsvæsenet tror, vi giver feedback, men det har ofte snarere karakter af instruktion og sparring, som vi til gengæld er gode til. Feedback handler om at udfolde sin nysgerrighed på en anerkendende måde, som giver rum for fælles refleksion og dermed læring og mulig ændret praksis. Man kan understøtte feedback ved at lære sig selv og ens medarbejdere at invitere til at give og modtage feedback.

Læringsmål

Dette kursus har fokus på, at hver enkelt kursist får øget kompetence, viden, indsigt og træning i at give og modtage feedback. Kurset vil derfor dække følgende:

  • Hvorfor er det vigtigt at arbejde med feedback?
  • Fundamentet for feedback
  • Præsentation af teori vedrørende feedback
  • Træning i at give og modtage feedback
  • Lære at lytte
  • Hjemme opgaver – øve sig i feedback på egen afdeling mellem moduler
  • Gode råd til at fastholde en lærende feedback kultur i afdelingen


Form og Indhold

Vi tilbyder to typer af kurser:

  1. Tværregionale kurser afholdt på CAMES med åben tilmelding via kursusportalen. Kurset vil forløbe over 2 moduler á 4 timers varighed. Der vil være hjemmeopgave mellem de to moduler. For at sikre bedst mulig anvendelse af det lærte, vil være en stor fordel for afdelingen, at mindst to kan deltage på samme kursus.
  2. Skræddersyede kurser til afdelinger, der kan afholdes enten på eget hospital/virksomhed eller på CAMES. Her vil konsulenter inden kurset interviewe og evt. observere i afdelingen for at sikre, at vi arbejder kontekstnært, og taler ind i den eksisterende kultur og dermed også de muligheder og barrierer der måtte være for implementering. Forløbet vil ligeledes være fordelt over to moduler med hjemmeopgave mellem.

Da en del af sessionerne på kurset tager udgangspunkt i kursisternes erfaringer og oplevelser, er tavshedspligt en essentiel faktor på kurset, som underviserne vægter højt. 

Målgruppe

Tværfagligt kursus for alle ansatte i Region Hovedstaden

Sted

Kurset afholdes i egen afdeling eller hos:
CAMES – Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation
Herlev Hospital
Herlev Ringvej 75, 25. etage
2730 Herlev

Pris

Kursets/kursist pris afhænger af aftalen .

Tilmelding

Tilmelding vil kunne ske på kursusportalen, så snart der udbydes et konkret kursus.

Kontakt

Spørgsmål omkring indhold og tilmelding kan stilles til den kursusansvarlige Anne-Mette Helsø (Teamkoordinator for uddannelse og udvikling – CAMES) på e-mail: anne-mette.helsoe@regionh.dk eller direkte på tlf.: 38 68 15 63.

Redaktør