TOTT – Tværfaglig Obstetrisk Team Træning

​Dette kursus træner teamsamarbejde ved akutte kejsersnit mellem obstetrisk afdeling, anæstesiologisk afdeling og andre relevante samarbejdspartnere. 

Læringsmål

Teamet og den enkelte kursist skal:

 • Kende og anvende vejledning for akut sectio, herunder:
  • Kende og forstå indikation, tidsgrænser og forløb ved grad 1, 2 og 3 sectio.
  • Anvende korrekt alarmering.
 • Kende teamstruktur og arbejdsfordeling for de enkelte personalegrupper, herunder:
  • Udføre arbejdsopgaver iht. funktionskort.
  • Kunne arbejde sikkert og målrettet som team.

​Form og Indhold

Overlæge Lone Fuhrmann og overlæge Anders Atke har sammensat dette kursus i team træning ved akutte kejsersnit.

Kursusdeltagerne skal have en bestemt fordeling:

1-2 anæstesilæger
1-2 anæstesisygeplejersker
2-3 operationssygeplejersker
1-2 obstetrikere, 2-3 jordemødre

​På morgenholdet vil der være kaffe med brød.
På eftermiddagsholdet vil der være kaffe med kage/frugt. 

Målgruppe

Ansatte på Anæstesiologisk afdeling og Obstetrisk afdeling

Sted

Kurset afholdes hos:
CAMES – Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation
Herlev Hospital
Herlev Ringvej 75, 25. etage
2730 Herlev​

Pris

2.200 kr.

Tilmelding

Kurset kan ses på ovenstående link, men selve tilmeldingen foregår ved en mail eller telefonisk kontakt til:

Kursusadministrator Pia A. Frese Berg
Telefon: 3868 4369
Mail: pia.anette.berg@regionh.dk

Særlige forhold

Afviklingen er kurset er afhængig af en specifik specialefordeling, som kursus-administrator står for.

Kurset indeholder flere dokumenter til forberedelse:

 • Akut sectio anæstesi
 • Akut sectio klassifikation melding forløb
 • Funktionskort afdelingsjordemoder
 • Funktionskort Ans BV
 • Funktionskort Ans Mv
 • Funktionskort Ans Spl.
 • Funktionskort fødejordemoder
 • Funktionskort Obs BV
 • Funktionskort obstetrisk forvagt
 • Funktionskort Op.spl.
 • Funktionskort Sosu
 • Kaldeliste akut sectio

Kontakt

Spørgsmål omkring indhold kan stilles til den kursusansvarlige Lone Fuhrmann på lone.fuhrmann@regionh.dk. 

Spørgsmål omkring tilmelding kan stilles til kursusadministrator Pia A. Frese Berg på Pia.anette.berg@regionh.dk eller telefon: 3868 4369.​


Redaktør