Traume Team Træning - TTT

Dette kursus er udviklet i samarbejde med Traumecentret på Rigshospitalet (Traume center level 1). Det har stor betydning for håndteringen af den hårdt kvæstede patient, at der ved et traumekald foreligger en fast køreplan for modtagelsen. Ofte vil det personale, der tilkaldes, ikke være samarbejdspartnere i det daglige.

Ligeledes vil en varierende rutine forventes. Desuden er det af afgørende betydning at teamet har en god ledelse, samarbejde og kommunikation

Læringsmål

Formålet med kurset er at samordne og optimere traume teamets virke ved modtagelsen af multitraume patienter i skadestuen.

  • At få viden om ABCD- principperne og ledelse, kommunikation og samarbejde.

  • At få en forståelse for vigtigheden af kommunikation, samarbejde og rollefordeling i relation til den akutte skade- / modtagesituation.

  • At træne effektiv beslutningstagen og uddelegering af opgaver.

  • At træne håndtering af svært tilskadekomne personer med fokus både på ABCD-principperne, men i særdeleshed med foklus på teamfunktionen med hensyn til ledelse, kommunikation og samarbejde.

Målgruppe

Kursets målgruppe er alle faggrupper, der er involveret i modtagelse af tramepatienter, dvs. læger, sygeplejersker, lægesekretærer, radiografer og portører. Aktuelt afvikles kurset for personale tilknyttet traumemodtagelse på Herlev-Gentofte Hospital.

Tilmelding

Du kan tilmelde dig på kursusportalen via dette link.

Kontakt

Spørgsmål om indhold:
Kursusleder Helle Folden
helle.folden@regionh.dk

Spørgsmål om tilmelding:
Kursusadministrator Pia Berg
pia.anette.berg@regionh.dk

Redaktør