Tværfaglig Teamtræning på Operationsstuen

Operationsstuen er et komplekst sted at arbejde. Der stilles høje krav til tekniske og kliniske færdigheder i et dynamisk miljø, hvor forskellige faggrupper skal arbejde tæt sammen.

For at få patienten hurtigt og sikkert gennem et kirurgisk indgreb kræves imidlertid også færdigheder i kommunikation, samarbejde, situationsbevidsthed, lederskab og beslutningstagning. Disse færdigheder kaldes ikke-tekniske færdigheder.

​Læringsmål

Kurset sikrer:

  • At du har en klar forståelse for hvordan situationsbevidsthed, samarbejde, kommunikation, beslutningstagning og lederskab spiller ind i forhold til patientsikkerhed og kvalitet i behandlingen.
  • At du bliver bekendt med dine styrker og svagheder i forhold til disse ikke-tekniske færdigheder.
  • At du motiveres til at arbejde videre med dine ikke-tekniske færdigheder fremover, og får en række håndgribelige værktøjer til at gøre det.

Form og indhold​

​Kurset vil gennem korte oplæg, simulationer og teamtræningsøvelser, styrke dine ikke-tekniske færdigheder og give dig indblik i de processer, der påvirker patientsikkerheden og kvaliteten i behandlingen på operationsstuen.

​Målgruppe

Kurset bliver i øjeblikket udbudt til både det ortopæd- og abdominalkirurgiske speciale, og kursisterne vil være introlæger/prækursister, operationspersonale og anæstesisygeplejersker.

​Sted

Kurset afholdes hos:
CAMES – Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation
Herlev Hospital, Herlev Ringvej 75, 25. etage, 2730 Herlev ​

​Pris

Region Hovedstaden har bevilget støtte til kurset, som derfor er gratis for:
  • Uddannelseslæger i Uddannelsesregion Øst
  • Operations- og anæstesipersonale i Region Hovedstaden

Ved udeblivelse fra kurset pålægges en afgift på 500 kr.

Tilmelding

Særlige forhold

Vær opmærksom på, at kursusbeviser fra dette kursus ikke automatisk genereres til din P-sag. Du skal derfor selv sørge for at videresende kursusbeviset til din nærmeste leder.

Kontakt

Vedrørende spørgsmål om tilmelding, kontakt venligst kursusadministrator Dorte Weiglin på dorte.rosenstand.weiglin@regionh.dk

Spørgsmål omkring indhold kan stilles til den kursusansvarlige Sofie Mundt på anna.sofie.mundt.01@regionh.dk.
Redaktør