Tværfaglig Teamtræning på Operationsstuen

Operationsstuen er et komplekst sted at arbejde. Der stilles høje krav til tekniske og kliniske færdigheder i et dynamisk miljø, hvor forskellige faggrupper skal arbejde tæt sammen.

For at få patienten hurtigt og sikkert gennem et kirurgisk indgreb kræves imidlertid også færdigheder i kommunikation, samarbejde, situationsbevidsthed, lederskab og beslutningstagning. Disse færdigheder kaldes ikke-tekniske færdigheder.

​Læringsmål

Formålet med kurset er, gennem simulation, at træne egne ikke-tekniske færdigheder og få indblik i de processer, der påvirker patientsikkerheden og kvaliteten i behandlingen på operationsstuen.

Form og indhold​

Dagen består af en blanding af teori, øvelser og simulationer hvor ikke-tekniske færdigheder som situationsbevidsthed, samarbejde, kommunikation, beslutningstagning og lederskab kommer i fokus i samspillet mellem operationspersonale, kirurger og anæstesipersonale.

Simulationerne gennemføres på en iscenesat operationsstue, hvor kirurgiske og anæstesiologiske udfordringer tilstræbes at afspejle virkeligheden. Simulationerne bliver filmet, og klip kan efterfølgende anvendes i videobaserede debriefinger.

Dagen vil tilpasses jeres afdeling og jeres behov, så det giver mest mulig mening for jeres afdeling.

​Målgruppe

Tværfaglig teamtræning vil fremover tilbydes afdelinger, der kan stille med 6 op.spl, 4 anæstesisygeplejersker og 4 kirurger inden for enten ortopædkirurgi eller abdominal kirurgi.

​Sted

Kurset afholdes hos CAME Herlev:
CAMES – Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation
Herlev Hospital, Herlev Ringvej 75, 25. etage, 2730 Herlev ​

​Pris

Kurset tilbydes i øjeblikket vedlagsfrit.

Tilmelding

Har dette kursus interesse, så kontakt venligst kursusleder Sofie Mundt på mail: Anna.sofie.mundt@regionh.dk.
Redaktør