Tværfaglig Teamtræning på Operationsstuen

Operationsstuen er et komplekst sted at arbejde. Der stilles høje krav til tekniske og kliniske færdigheder i et dynamisk miljø, hvor forskellige faggrupper skal arbejde tæt sammen. For at få patienten hurtigt og sikkert gennem et kirurgisk indgreb kræves derfor også færdigheder i kommunikation, samarbejde, situationsbevidsthed, lederskab og beslutningstagning. Disse sociale og kognitive færdigheder er fokus for dette kursus.

Udbytte

Formålet med kurset er, gennem simulation, at træne egne sociale og kognitive færdigheder og få indblik i de processer, der påvirker patientsikkerheden og kvaliteten i behandlingen på operationsstuen.
På dette kursus får du:
  • indblik i egne svagheder og styrker inde for sociale og kognitive færdigheder på operationsstuen
  • trænet egne sociale og kognitive færdigheder i det tværfaglige team
  • indblik i dynamikker der påvirker patientsikkerheden og kvaliteten af patientbehandlingen i forhold til dig som individ, jer som team og i jeres organisation

Form og indhold​

Dagen består af en blanding af teori, øvelser og simulationer hvor sociale og kognitive færdigheder som situationsbevidsthed, samarbejde, kommunikation, beslutningstagning og lederskab kommer i fokus i samspillet mellem operationspersonale, kirurger og anæstesipersonale.

Simulationerne gennemføres på en iscenesat operationsstue, hvor kirurgiske og anæstesiologiske udfordringer tilstræbes at afspejle virkeligheden. Simulationerne bliver filmet og klip kan efterfølgende anvendes i videobaserede debriefinger.

Dagen vil tilpasses jeres afdeling og jeres behov, så det giver mest mulig mening for jeres afdeling.

Indsats

Tværfaglig teamtræning på operationsstuen tilbydes afdelinger, der kan stille med mindst 6 op.spl, 4 anæstesisygeplejersker og 4 kirurger inden for enten ortopædkirurgi eller abdominal kirurgi. 

​Målgruppe

Kurset henvender sig til operationsgange i Region H og skal planlægges og målrettes yderligere efter afdelingens behov i samarbejde med ledelsen.

​Sted

Kurset oprettes efter behov​

​Pris

Kurset tilbydes vedlagsfrit.

Tilmelding

Tilmelding via dette link.

Undervisere

Underviserne på kurset er erfarne simulationsinstruktører med bred indsigt i sociale og kognitive kompetencer og patientsikkerhed, med særlig erfaring fra operationsgangen.

Tilmelding

Har dette kursus interesse, så kontakt venligst kursusleder Sofie Mundt på mail: Anna.sofie.mundt@regionh.dk.
Redaktør