Fører behandling baseret på laboratorieværdier til overbehandling?

​Institut for Rationel Farmakoterapi inviterer til Stormøde den 9. marts 2016 kl. 14.00-17.00.

Mange behandlingsanbefalinger baseres på forskning, hvor effekten vurderes ud fra værdier som kolesteroltal, langtidsblodsukker og lungefunktion. Behandlingens langtidseffekt på overlevelse og livskvalitet kendes ofte ikke.

Har vi intensiveret den medicinske behandling for meget, og medfører behandling baseret på surrogatmål farmakologisk overbehandling? Hvad ønsker patienterne, at valget af behandling skal baseres på?

Institut for Rationel Farmakoterapi (IRF), Sundhedsstyrelsen inviterer til debat om surrogatparametres berettigelse som effektmål i den medicinske forskning, der ligger til grund for mange behandlingsanbefalinger.

Oplægsholdere

Søren Brostrøm, direktør for Sundhedsstyrelsen

Robin Christensen, professor i klinisk epidemiologi, Syddansk Universitet
Kritiske (need), vigtige (nice), og ubetydelige (no) effektmål i evidensbaseret medicin: Hvorfor laboratorie-værdier næppe har betydning for patienten.

Steffen Thirstrup, adjungeret professor, læge, ph.d., Københavns Universitet
Director, NDA Advisory Services Ltd, UK
Surrogat endpoints i lægemiddelgodkendelse.

Niels Holmark Andersen, overlæge, dr. med., Hjertesygdomme,
Aarhus Universitetshospital Skejby
På papiret får du det bedre. Op- og nedture for surrogatmarkører i kardiologien.

Knut Borch-Johnsen, vicedirektør, dr. med., Holbæk Sygehus
Når behandling af diabetes baseres på surrogatmål. Hvad betyder det, når behandlingsgrænserne ændres?

Torsten Lauritzen, lægefaglig rådgiver, Diabetesforeningen
Hvad er vigtigt for patienterne? Hvilke principper ønsker de, at der behandles ud fra?

Ebbe Englev, medicinsk direktør, læge, FFPM, GSK Nordic Cluster
Er der en vej fra klinisk forskning til klinisk virkelighed?​​

Paneldebat med alle oplægsholdere.

Moderator: journalist Bente Dalsbæk

Sted

Tivoli Hotel & Congress Center, Arni Magnussons Gade 2, 1577 København V

Deltagergebyr

Gratis.

Tilmelding

Du tilmelder dig på:
https://www.evaluer.dk/NLI_ShowCourse.asp?CourseMainID=78354&Co​urseID=107087&CourseKey=9112ae5447&CGR=9​​

Redaktør