Hvordan vejleder man læger på en børneafdeling?

Formål

I Danmark har vi ikke eksamen som led i speciallægeuddannelsen. Formålet med kurset er, at vejlederen styrkes i at mestre opgaven med at sikre, at den uddannelsessøgende læge opnår målbeskrivelsens kompetencer og mestrer de 7 roller i speciallægeuddannelsen - også når det er svært.

Målgruppen

Hovedvejledere, kliniske vejledere og læger i hoveduddannelsesstilling (H3) i PÆDIATRI i Region Øst.

Indhold

Oplæg og øvelser med fokus på, hvordan vi optimerer læring og feedback i hverdagen. Hvordan skaber vi en tryg uddannelseskultur? Hvordan skaber vi rammer og afstemmer forventningerne, så der er klarhed på roller og ansvarsfordeling?

Tilmelding

Tilmeld dig på Kursusportalen via dette link.

Næste kursus: 15. september 2020 på CAMES, Herlev Hospital

Fordelingen sker efter "først-til-mølle" princippet.

Kontakt

Kursusleder: Kirsten Holm, overlæge MSA, Ph.D, Postgraduat klinisk lektor
kirsten.holm.02@regionh.dk

Kursusadministrator: Birgit M. Andersen
birgit.munk.andersen@regionh.dk
Tlf. 3868 3451

Redaktør