Lumbalpunktur af børn og neonatale

Lumbalpunktur er af Sundhedsstyrelsen klassificeret som en nødvendig procedure at tilegne sig i forbindelse med specialisering som pædiater. Målet med kurset er, at kursisterne skal træne deres kompetencer i lumbalpunktur på et børnefantom med henblik på transfer af kompetencerne til klinikken.

Læringsmål

Kursisten skal efter kurset kunne:

  • Informere forældre om proceduren - herunder risici

  • Instruere assistent igennem hele forløbet

  • Identificere anatomiske pejlemærker

  • Udføre optimal lejring af barnet afhængig af alder og klinisk tilstand

  • Udføre en steril lumbalpunktur af børn og neonatale

Form og Indhold

Kurset er opbygget af fire trin:

  1. Teoretisk forberedelse hjemmefra. Baggrund for lumbalpunkturen, udstyr der skal bruges og hvilke faldgruber der er. Tid: ca. 1 time

  2. Introduktion til proceduren inklusiv superviseret træning ved en erfaren pædiater. Tid: ca. ½ time.

  3. Selvtræning på fantom assisteret af underviser. Tid: 1 time

Praktisk test med henblik demonstration af opnåede færdigheder. Vurderingen sker på baggrund af standardiseret kompetence vurdering af erfaren pædiater. Beståede kursister modtager certifikat. Tid: ½ time pr. kursist.

Målgruppe

Læger ansat på pædiatriske afdelinger, med begrænset erfaring med lumbalpunktur af børn og neonatale.

Sted

CAMES Rigshospitalet, Simulationscenteret, Teilumbygningen, Frederik Vs vej 11, 2100 København Ø

Pris

Kurset er gratis for læger ansat i Region Hovedstaden samt Region Sjælland. 

Redaktør