Lumbalpunktur af børn og neonatale

Lumbalpunktur er af Sundhedsstyrelsen klassificeret som en nødvendig procedure at tilegne sig i forbindelse med specialisering som pædiater. Målet med kurset er, at kursisterne skal træne deres kompetencer i lumbalpunktur på et børnefantom med henblik på transfer af kompetencerne til klinikken.


Alle CAMES Rigshospitalets kurser er nu at finde via nedenstående link.


Redaktør