​​

Emergency Medicine Core Competences (EMCC)

​Som noget nyt, udbydes kursus i EMCC (Emergency Medicine Core Competences) nu i Region Hovedstaden på CAMES (Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation).


Formål

At udvikle kompetencer indenfor kerneområder i akutmedicin.

Form og indhold
Kurset er lagt an på teoretisk gennemgang, diskussioner og simulationsbaseret træning i medicinsk faglige problemstillinger, herunder brug af tjeklister.

Kurset forløber over tre dage hvor følgende områder indgår i kurset:

  • Avanceret blodgasanalyse
  • Akut EKG
  • Akut neurologi
  • Skadestuekirurgi
  • Simulationstræning
  • Hjerte-lunge redning
  • Akutte procedurer
  • Beslutningstagning
  • Organisation i AKM ved katastrofer

​Målgruppe

Kurset er målrettet yngre læger i akutmedicin samt andre med deres daglige gang i akutmodtagelser. Det kan også være HU-læger i akutmedicin, speciallæger i meritforløb eller andre læger på medicinske/kirurgiske afdelinger med funktioner i akutmodtagelsen.

Undervisere på kurset
Alle undervisere er enten speciallæger i akutmedicin eller i HU i akutmedicin og erfarne undervisere. 

Sted
Kurset afholdes hos:
CAMES – Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation
Herlev Hospital
Borgmester Ib Juuls Vej 1, Opg. 1, 25. etage
2730 Herlev

Datoer og tilmelding
26.-28. februar 2024
15.-17. maj 2024
4.-6. november 2024​

Tilmelding sker via kursusportalen:
https://kursusportalen.plan2learn.dk/dl.aspx?xmg=db3f8050-e7d3-4cbc-9fb7-a184e1938af6&r=KursusValg.aspx?id=87782​

Kurserne gennemføres såfremt der er 12 tilmeldte kursister. Tilmelding til kurset er bindende. Hvis en kursist får forfald efter tilmeldingen, kan kursuspladsen vederlagsfrit overdrages til en anden.

Tilmeldingsfrist: 1 måned før kursusstart

Pris
Prisen pr. kursist er kr. 6.000 ekskl. moms for læger med funktion i akutmodtagelsen. Øvrige kursusudgifter er dækket af projektmidler.

For øvrige interesserede er prisen 9.000 ekskl. moms pr. kursist.

I kursusprisen indgår fuld forplejning og let anretning efter endt 2. kursusdag samt kursusmateriale.​

Forberedelse inden kurset
Inden kurset tilsendes program, kursusmateriale og præ-test, der forventes gennemlæst og udfyldt før kursusstart.

Kontakt
Spørgsmål om kursusindhold kan stilles til kursusansvarlig, overlæge Henrik Laugesen via henrik.laugesen@regionh.dk.

Henvendelser vedrørende tilmelding eller lignende sendes til kursusadministrator Steffen Kamp via steffen.kamp.joergensen@regionh.dk​.Redaktør