Den Uddannelsesansvarlige Overlæges Udfordringer

​Kursus for uddannelsesansvarlige overlæger i Region Øst. Den uddannelsesansvarlige overlæge er en nøgleperson i uddannelsen af yngre læger. Viden om hvilke problemstillinger og ansvarsområder, der er knyttet til funktionen, er nødvendig for at kunne varetage denne.​

​Læringsmål

Formålet med kurset er at bevidstgøre den uddannelsesansvarlige overlæge om ansvar og ledelsesfunktion i forbindelse med den lægelige videreuddannelse og understøtte implementeringen i den daglige klinik.​

Form og Indhold

Der undervises og diskuteres bl.a. følgende emner:

  • ​Ledelse- og ansvarsområder for UAO
  • Implementering af målbeskrivelsen i den daglige klinik
  • Optimalt læringsmiljø
  • Kompetencevurdering
  • Den ledelsesmæssige udfordring i implementeringen
  • Det vanskelige uddannelsesforløb

Målgruppe

Uddannelsesansvarlige overlæger i uddannelsesregion Øst.​

Sted

Region H: CAMES – Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation
Herlev Hospital, Herlev Ringvej 75, 25. etage, 2730 Herlev.

Region Sj.: CUK – Center for uddannelse og kompetence. Sted oplyses.

Pris

Kr. 1700,00 (Region H.)

Kursusvarighed 2 dage

Planlagte kurser:

Regionshuset i Sorø: Dag 1 d. 5/3 og dag 2 d. 20/4 - 2020

Tilmelding

Region H: Via Kursusportalens Katalog  Vælg "Alle Aktiviteter" i Kataloget - Søg på UAO. Aktiver "Agenten", så får du mail, når nye kurser lægges på KP.

Region Sj.: Kontakt CUK

Kontakt

Spørgsmål vedr. indhold: Att.: Kursusleder på mail:
hgh-cames@regionh.dk

Spørgsmål vedr. tilmelding til kursusadministrator, Region H.:​
Birgit Munk Andersen
birgit.munk.andersen@regionh.d​k​​

Redaktør