Flowmaster i akutmodtagelsen

​Flowmastermodulet er et ledelsesmodul med fokus på operationel ledelse af patientforløb, triage og flow af patienter i akutmodtagelsen.

​Læringsmål

At sætte deltagerne i stand til at varetage funktionen som flowmaster i akutmodtagelser.

Form & Indhold

Kurset varer fem dage og har følgende indhold:

  • Triagering. Organisation af akutområdet
  • Styring af patientflow. Leanspil, Brick hospital. Tværfagligt med sygeplejersker fra akutmodtagelsen.
  • Forløbspakker
  • Tidsstyrede patientforløb
  • Konflikthåndtering og krisestyring
  • Triage og forløb. Simulationsbaserede scenarier. Tværfagligt med sygeplejersker fra akutmodtagelsen.

Målgruppe

Målgruppen er læger, der har eller skal have funktion som Flowmaster i akutmodtagelser.

Sted

CAMES – Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation
Herlev Hospital, Herlev Ringvej 75, 25. etage, 2730 Herlev.

Pris

7.500 kr.

Tilmelding

Tilmelding via dette link.

Særlige forhold

Se kursusdage i Kursusportalen.

Kontakt

Spørgsmål om indhold:
Anne Lippert
Telefon: 38682217
anne.Lippert@regionh.dk

Spørgsmål om tilmelding:
CAMES
Telefon: 38684369
hgh-cames@regionh.dk

Redaktør