​​

Kompetenceudvikling for hovedvejledere samt Brush-up kurser

Kurset henvender sig til læger, der varetager hovedvejlederfunktionen i den lægelige videreuddannelse. Kurset forholder sig til vejledning i den lægelige videreuddannelse på et overordnet plan, og deltagerne repræsenterer forskellige specialer og uddannelsesniveauer.

For​​mål
  • ​Hvordan planlægges en oplæringssituation?
  • Etablering af hensigtsmæssige læringssituationer
  • Struktureret oplæring og feedback teknik
  • Hovedvejlederens rolle i afdelingen
  • Afklaring af de uddannelsessøgendes forudsætninger
  • Regler vedr. de obligatoriske samtaler i speciallægeuddannelsen
  • Hvordan optimeres de obligatoriske samtaler
  • Kendskab til kommunikative værktøjer 

Form og indhold​

Kurset tilbyder viden og metoder som kan anvendes til at skabe øget læring og trivsel hos læger under videreuddannelse. Der arbejdes i plenum og mindre grupper. Kurset behandler følgende emner: Hovedvejlederens opgaver, pædagogik, udarbejdelse af uddannelsesplaner, målsætning, samtaleteknik og uddannelse i en klinisk hverdag. Kurset tager i høj grad udgangspunkt i kursisterne hverdag og erfaringer.

​Målgruppe

Læger ansat i Region Hovedstaden som allerede er eller snart skal være hovedvejledere for en eller flere kolleger i den lægelige videreuddannelse.

Sted

Med mindre andet oplyses i Kursusportalen afholdes kurset afholdes hos:

CAMES – Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation
Herlev Hospital, Borgmester Ib Juuls Vej 1, Opg. 1, 25. etage, 2730 Herlev

Pris - uden moms

Kr. 2.100,00 pr. kursist. Prisen er gældende fra 1/8-2021.

Aflysning kan ske vederlagsfrit indtil 4 uger før kursusstart, hvorefter tilmelding er bindende.​ Efter bindingsfristen er man dog velkommen til at sende en anden, hvis man selv er forhindret.

Tilmelding og datoer

Find datoer og tilmeld dig på KURSUSPORTALEN.
"Kompetenceudvikling for hovedvejledere" 2-dages kursus: Link til Kursusportalen 

OBS - NYT Brush-up kursus for den erfarne hovedvejleder

Kompetenceudvikling for den erfarne hovedvejleder - 1-dags kursus

Kurset henvender sig til læger, der allerede har erfaring som hovedvejledere, og som tidligere har været på Kompetenceudvikling for hovedvejledere.

Yderligere information på Kursusportalen www.kursusportalen.plan2learn.dk
"Kompetenceudvikling for den erfarne hovedvejleder" 1-dags kursus: Link til Kursusportalen


Kontakt

Kursusansvarlig på CAMES er Doris Østergaard.
Undervisere: Lena Helbo Taasti, Ada Colic, Pernille Haderslev og Nina Birk Wischmann.

Kursusadministrator er Birgit M. Andersen, birgit.munk.andersen@regionh.dk telefon 3868 3451.​

Redaktør