Kompetenceudvikling for hovedvejledere

Kurset henvender sig til læger, der varetager hovedvejlederfunktionen i den lægelige videreuddannelse. Kurset forholder sig til vejledning i den lægelige videreuddannelse på et overordnet plan, og deltagerne repræsenterer forskellige specialer og uddannelsesniveauer.

For​​mål
  • ​Hvordan planlægges en oplæringssituation?
  • Etablering af hensigtsmæssige læringssituationer
  • Struktureret oplæring og feedback teknik
  • Hovedvejlederens rolle i afdelingen
  • Afklaring af de uddannelsessøgendes forudsætninger
  • Regler vedr. de obligatoriske samtaler i speciallægeuddannelsen
  • Hvordan optimeres de obligatoriske samtaler
  • Kendskab til kommunikative værktøjer 

Form og indhold​

Kurset tilbyder viden og metoder som kan anvendes til at skabe øget læring og trivsel hos læger under videreuddannelse. Der arbejdes i plenum og mindre grupper. Kurset behandler følgende emner: Hovedvejlederens opgaver, pædagogik, udarbejdelse af uddannelsesplaner, målsætning, samtaleteknik og uddannelse i en klinisk hverdag. Kurset tager i høj grad udgangspunkt i kursisterne hverdag og erfaringer.

​Målgruppe

Læger ansat i Region Hovedstaden som allerede er eller snart skal være hovedvejledere for en eller flere kolleger i den lægelige videreuddannelse.

Sted

Med mindre andet oplyses afholdes kurset afholdes hos:

CAMES – Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation
Herlev Hospital, Borgmester Ib Juuls Vej 1, Opg. 1, 25. etage, 2730 Herlev

Pris - uden moms

Kr. 2.100,00 pr. kursist. Prisen er gældende fra 1/8-2021
Pris for kurser afholdt indtil 31/7-2021 er kr. 1.900,00 pr. kursist

Aflysning kan ske vederlagsfrit indtil 4 uger før kursusstart, hvorefter tilmelding er bindende.​ Efter bindingsfristen er man dog velkommen til at sende en anden, hvis man selv er forhindret.

Tilmelding og datoer

Find datoer og tilmeld dig på KURSUSPORTALEN.

https://kursusportalenx427141.plan2learn.dk/dl.aspx?xmg=39d84444-7784-44c0-88f3-77fa2baabff0&r=KursusValg.aspx?id=32789

Datoer forår 2021 findes på Kursusportalen:


Kontakt

Kursusansvarlig på CAMES er Doris Østergaard.
Undervisere: Lena Helbo Taasti, Ada Colic og Pernille Haderslev.

Kursusadministrator er Birgit M. Andersen, birgit.munk.andersen@regionh.dk telefon 3868 3451.​

Redaktør