Kompetenceudvikling for hovedvejledere

Kurset henvender sig til læger, der varetager hovedvejlederfunktionen i den lægelige videreuddannelse. Kurset forholder sig til vejledning i den lægelige videreuddannelse på et overordnet plan, og deltagerne repræsenterer forskellige specialer og uddannelsesniveauer.

For​​mål
  • ​Hvordan planlægges en oplæringssituation?
  • Etablering af hensigtsmæssige læringssituationer
  • Struktureret oplæring og feedback teknik
  • Hovedvejlederens rolle i afdelingen
  • Afklaring af de uddannelsessøgendes forudsætninger
  • Regler vedr. de obligatoriske samtaler i speciallægeuddannelsen
  • Hvordan optimeres de obligatoriske samtaler
  • Kendskab til kommunikative værktøjer 

Form og indhold​

Kurset tilbyder viden og metoder som kan anvendes til at skabe øget læring og trivsel hos læger under videreuddannelse. Der arbejdes i plenum og mindre grupper. Kurset behandler følgende emner: Hovedvejlederens opgaver, pædagogik, udarbejdelse af uddannelsesplaner, målsætning, samtaleteknik og uddannelse i en klinisk hverdag. Kurset tager i høj grad udgangspunkt i kursisterne hverdag og erfaringer.

​Målgruppe

Læger ansat i Region Hovedstaden som allerede er eller snart skal være hovedvejledere for en eller flere kolleger i den lægelige videreuddannelse.

Sted

Kurset afholdes hos:

CAMES – Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation
Herlev Hospital, Herlev Ringvej 75, 25. etage, 2730 Herlev

Pris

Kr. 1.900,00 pr. kursist

Aflysning kan ske vederlagsfrit indtil 4 uger før kursusstart, hvorefter tilmelding er bindende.​ Efter bindingsfristen er man dog velkommen til at sende en anden, hvis man selv er forhindret.

Tilmelding og datoer

Find datoer og tilmeld dig på KURSUSPORTALEN.

Tilmelding via KURSUSPORTALEN. Log på, søg "Kompetenceudvikling for hovedvejledere" under Alle Aktiviteter.


Kontakt

Kursusansvarlig på CAMES er Doris Østergaard.
Undervisere: Lena Helbo Taasti, Ada Colic og Karen Skjelsager.

Kursusadministrator er Birgit M. Andersen, birgit.munk.andersen@regionh.dk telefon 3868 3451.​

Redaktør