Kompetencevurdering for alle speciallæger der er vejledere i de skærende specialer

​Kurset sætter fokus på kompetenceevalueringen i den lægelige videreuddannelse. Kurset er specialespecifikt for de skærende specialer, hvor specielt evalueringen af de kirurgiske kompetencer er en udfordring.​

Læringsmål

At bevidstgøre UAO, hovedvejledere og den daglige kliniske vejleder om udfordringen i kompetenceevaluering og feedback til opererende uddannelsessøgende læger.​​

​Form og Indhold

Der undervises og diskuteres bl.a. følgende emner:

  • Fokus på målbeskrivelser og kompetenceevaluering
  • Kontekstens betydning for supervision/feedback
  • Gennemgang og brug af specialernes kompetenceredskaber
  • Træning af vejledere i den daglige klinik
  • Læringsmetoder til daglig dagen.

​Undervisere:
Personale tilknyttet Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation.​​

Målgruppe

Alle speciallæger der er vejledere i skærende specialer: Kirurgi, thoraxkirurgi, urologi, plastikkirurgi, gynækologi, karkirurgi, otologi, oftalmologi, ortopædkirurgi og neurokirurgi​​​.

Sted

CAMES – Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation
Herlev Hospital
Herlev Ringvej 75, 25. etage
2730 Herlev

Pris

Pr. kursist: 1100,00 kr. eksklusive moms

Tilmelding

Tilmelding sker via Kursusportalen: https://kursusportalen.plan2learn.dk/dl.aspx?xmg=db3f8050-e7d3-4cbc-9fb7-a184e1938af6&r=KursusValg.aspx?id=36516.

Kontakt

Spørgsmål vedr. indhold:
Lene Spanager
lene.spanager@regionh.dk

Spørgsmål vedr. tilmelding:
Birgit Munk Andersen
birgit.munk.andersen@regionh.dk

Redaktør