Simulationsbaseret kursus for akutlæger i præhospitale settings

På dette meget deltageraktive kursus undervises i det, der er særligt, ved det præhospitale arbejde for speciallægen. Kurset er et mix mellem teori, workshops og simulationer af komplekse situationer. Teamsamarbejdet med øvrige præhospitale samarbejdspartnere trænes i komplekse og udfordrende situationer.

Læringsmål

Kurset tager udgangspunkt i målbeskrivelsen for akutlæger udarbejdet af PAU (præhospitalt og akut-udvalg under DASAIM) og er udviklet i samarbejde med PAU.

Organisation og ledelse

 • Præhospital organisation
 • Non-technical skills
 • Skadestedslære
 • Indsatsleder Sundhedsfunktion
 • Juridiske forhold relevante for den præhospitale funktion

​​​​Kliniske kompetencer

 • ABCDE-principperne i det præhospitale miljø
 • Obstetrik
 • Det akut syge barn
 • Traumer
 • Særlige præhospitale procedurer
 • Principper for transport af kritisk syge patienter

Form og indhold

​Kurset afvikles over i alt 5 samlede dage. Undervisningsformen er lagt an på teoretisk gennemgang, diskussioner, workshops og simulationer samt øvelser i initial håndtering af skadested.

Kurset afsluttes med en evaluering ved hjælp af en Objective Structured Clinical Examination (OSCE), der indgår i den samlede bedømmelse af akutlægens kompetencer. OSCE-resultater gives som feedback til kursist og sendes ligeledes til kursistens nærmeste præhospitale leder. Dette med fokus på drøftelse af videre udvikling inden for området.

Undervisere på kurset: Eksperter indenfor det medicinsk faglige område med erfaring fra det præhospitale område samt simulationseksperter.

​Målgruppe

Kurset henvender sig til speciallæger fra hele landet i anæstesi med nuværende eller fremtidig funktion i akutlægebilerne/helikopter. Det forventes, at kursisterne besidder ekspertise på ATLS og ALS-niveau.

​Sted

Kurset afholdes hos:

CAMES – Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation
Herlev Hospital
Borgmester Ib Juuls Vej 1, opgang 1, 25. etage
2730 Herlev

​Pris

Pris: 19.500 kr. per kursist. Prisen omfatter undervisning på CAMES i 5 dage og forplejning under kurset. Eventuelle udgifter til transport og ophold afholdes af kursisterne selv. 

Tilmelding

Ved interesse for kurset, henvendelse til: kursusadministrator Dorte Weiglin på: Dorte.rosenstand.weiglin@regionh.dk

Særlige forhold

Næste kursus er endnu ikke lagt i kalenderen, men ved interesse for kurset, kan du blive sat på venteliste hos Dorte.rosenstand.weiglin@regionh.dk

Kontakt

Spørgsmål omkring indhold og tilmelding kan stilles til den kursusansvarlige Anne-Mette Helsø på anne-mette.helsoe@regionh.dk.

Redaktør