Anæstesi - Hoveduddannelse

CAMES Herlev har sekretariat-funktion for Speciallægekurserne i den anæstesiologiske hoveduddannelse

Sekretariatet

Hovedkursusleder, overlæge og ph.d., postgraduat klinisk lektor, anæstesiologi, Videreuddannelsesregion ØST, Rikke Borre (rikke.vita.borre.jacobsen@regionh.dk)

Kursusadministrator Lene Jørgensen (HUanaestesi@regionh.dk)

Kurserne

Kurserne er obligatoriske i den anæstesiologiske speciallægeuddannelse og er nationale, dvs. med deltagelse af uddannelseslæger fra alle 3 uddannelsesregioner.

Uddannelseslægerne holdsættes så snart de har fået tildelt hoveduddannelsesforløb og følges ad gennem hele kursusrækken.

Alle kurser har en kursusleder og der er oftest undervisere (speciallæger) fra alle 3 uddannelsesregioner på kurserne. Kursuslederne samarbejder tæt om kurserne specielt omkring de kurser som afholdes på skift mellem regionerne.

Der er i alt 10 kurser i hoveduddannelsen svarende til 28 dage.


Link til kurserne på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.


Følgende kurser afholdes på CAMES Herlev

 • Luftvejshåndtering og introduktion til de specialespecifikke kurser
 • Intensiv modul 1 (ØST)
 • Patientsikkerhed og kommunikation
 • Obstetrik og det nyfødte barn (Efterår)
 • Pædiatrisk anæstesi (Efterår)
 • Neuroanæstesi, præhospital behandling og traumatologi
 • Klinisk beslutningstagning

Følgende kurser afholdes i SYD (OUH)

 • Intensiv modul 1 (på skift med NORD)
 • Akut og kronisk smerte
 • Avanceret anæstesi

Følgende kurser afholdes i NORD (Skejby eller Aalborg)

 • Intensiv modul 1 (på skift med SYD)
 • Obstetrik og det nyfødte barn (Forår)
 • Pædiatrisk anæstesi (Forår)
 • Ultralyd
 • Avanceret intensiv medicin
Redaktør