Endobronkial ultralyd (EBUS)

​Simulationsbaseret kursus i EBUS (Simulation Based Education in Endobronchial Ultrasound) for læger i hoveduddannelse i thoraxkirurgi, lungemedicin og andre relevante specialer.

Lærings​mål

  • Opnå teoretisk viden inden for EBUS inkl. indikationer, kontraindikationer, komplikationer, teknikker​ samt udstyr.
  • Opnå kendskab til landmarks ved EBUS.
  • Opnå færdigheder vha. simulator som evalueres ved valideret test.

Form og indhold

Kurset er opbygget af fire trin:

  1. Teoretisk forberedelse hjemmefra. Basalt kendskab til bronkietræets anatomi er en nødvendig forudsætning for at lære proceduren. Lungelapper og segmenter kan studeres i anatomibøger, atlas og på internettet. Tid: ca. 1 time
  2. Introduktion til proceduren og de forskellige træningsmodaliteter inklusiv superviseret træning ved en speciallæge og specialist i proceduren. Til introduktionen udleveres undervisningsmateriale til yderligere teoretisk forberedelse. Tid: ca. 1 time.
  3. Selvtræning på simulatorer assisteret af medicinstuderende med simulator- og procedure-kendskab. Tid: Individuelt efter behov.
  4. Afholdelse af valideret, praktisk test med henblik på opnåelse af simulator-certifikat. Testen forestås af en speciallæge og afsluttes med feedback/debriefing. Tid: 1-1½ time.

Målgruppe

Læger i hoveduddannelse i thoraxkirurgi, lungemedicin eller andre relevante specialer.​

Sted

CAMES - Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation
Rigshospitalet, 
Ryesgade 53B, OPG 98A,​
2100 København Ø.

Pris

Kurset er gratis for læger ansat i Region Hovedstaden samt Region Sjælland. 

Tilmelding

Tilmelding skal ske via Kursusportalen - klik her

Hjælp til tilmelding på kursusportalen? Find en vejledning her

Tilmelding skal ske via Kursusportalen - klik her

Særlige forhold

Anatomi forventes at være present forud for teori​​​kurset.

Kontakt

camesrhsim.rigshospitalet@regionh.dk

Redaktør