​​​​​​

Sundhedsvæsenets Organisation og Ledelse - SOL 1

Tilmelding

Kun for ansatte i Region Hovedstaden: Tilmelding skal ske via dette link.

​Baggrund

Kursus i sundhedsvæsenets organisation og ledelse indgår i den række af generelle tværfaglige kurser, som har til formål at sikre, at speciallægens generelle kompetence omfatter:

"Evnen til at mestre en flerhed af roller og egenskaber – lægefaglige teknikker, pædagogik, ledelse, kommunikation, samarbejde mv."

Varighed

SOL kurser omfatter i alt 3 moduler af en samlet varighed på 9 dage.
SOL 1 kurset er på 2 dage (eksternat).

Formål

SOL 1 skal give deltagerne kendskab til det danske sundhedsvæsen på regionalt niveau.
Det afvikles i hoveduddannelsen.

SOL 1 skal give deltagerne indblik i det danske sundhedsvæsens opbygning og struktur, herunder kendskab til det politiske system og den politiske beslutningsproces.
Desuden skal deltagerne erhverve sig kendskab til kvalitetsudvikling samt økonomiske og organisatoriske styringsforhold og problemstillinger.

Målgruppe

SOL 1 kurset afvikles i begyndelsen af hoveduddannelsen og tages - som udgangspunkt - i egen region. Vær derfor opmærksom på, at du tilmelder dig et kursus i den region du er ansat i på afviklingstidspunktet.

Deltagerantal

30

Sted

Undervisningen finder sted på Glostrup Park Hotel, Hovedvejen 41, 2600 Glostrup, Tlf. 43 96 00 38.

Afmelding

Afmelding kan ske omkostningsfrit indtil tilmeldingsfristen.
Ved afbud efter tilmeldingsfristen gør vi opmærksom på, at din afdeling vil blive afkrævet et afmeldelsesgebyr.
Afbud indtil 1½ måned før kursusstart vil blive faktureret 25% af kursusprisen.
Afbud indtil 10 dage før kursusstart vil blive faktureret 50% af kursusprisen.
Afbud herefter vil blive faktureret 100%.

Kontakt

Administrationen af SOL 1-kurserne varetages af CAMES. 

Kursusadministrator Henriette Wiese Ikkala, tlf. 3868 5602.
E-mail: henriette.wiese.ikkala@regionh.dk​

Kursusansvarlig Pernille Forchhammer, tlf. 23710584,
E-mail: pernille.forchhammer@regionh.dk​

Redaktør