​​​​

Sundhedsvæsenets Organisation og Ledelse - SOL 3

SOL – Generel Tilmelding

Her kan du tilmelde dig et SOL-3 kursus.

Når du har udfyldt tilmeldingsblanketten bliver du registreret på den generelle tvær-regionale tilmeldingsliste for SOL-3 kurserne.

Når vores kursusadministratorer har gennemgået dit uddannelsesforløb, vil du blive tildelt et kursus alt efter hvornår din hoveduddannelse slutter. 

Det vil altså ikke være muligt, at ønske en specifik dato for dit SOL-3 kursus. Du vil i stedet blive fordelt af de regionale kursusadministratorer. Bemærk dog, at der er garanti for, at du vil få dit SOL-3 kursus inden udgangen af din hoveduddannelse.

Bemærk: Du skal gennemføre SOL-3 kurset i løbet af det sidste år af dit hoveduddannelsesforløb.

Baggrund

Kursus i sundhedsvæsenets organisation og ledelse indgår i den række af generelle tværfaglige kurser, som har til formål at sikre, at speciallægens generelle kompetence omfatter:

"Evnen til at mestre en flerhed af roller og egenskaber – lægefaglige teknikker, pædagogik, ledelse, kommunikation, samarbejde mv."

Varighed

Kurset de første 3 dage er internat og 4. dagen falder ca. 1 uge senere.

Formål

Formålet med SOL kurset er at give deltagerne en basal teoretisk viden inden for ledelse, organisation og samarbejde samt basale færdigheder i at anvende denne viden i forbindelse med løsning af konkrete forvaltningsmæssige og organisatoriske problemstillinger. Herunder, at give deltagerne kendeskab til:

  • Forandringsprocesser
  • Organisation
  • Ledelse
  • Kultur
  • Gruppeprocesser og samarbejde
  • Egen rolle

​SOL 3 kurset er opbygget som et laboratorium, som giver rum for læring. Denne opbygning kræver aktiv deltagelse for at deltagerne kan få det maksimale udbytte af kurset.

Målgruppe

Læger ansat i hoveduddannelsen.

Deltagerantal

24

Sted

Undervisningen finder sted på Glostrup Park Hotel, Hovedvejen 41, 2600 Glostrup​.

Afmelding

Afmelding kan ske omkostningsfrit indtil tilmeldingsfristen.

Ved afbud efter tilmeldingsfristen gør vi opmærksom på, at din afdeling vil blive afkrævet et afmeldelsesgebyr.

Afbud indtil 1½ måned før kursusstart vil blive faktureret 25% af kursusprisen. Afbud indtil 10 dage før kursusstart vil blive faktureret 50% af kursusprisen. Afbud herefter vil blive faktureret 100%.

Kursusafgift

Dækkes centralt.​

Kontakt

Administrationen af SOL 3-kurserne varetages af CAMES. 

Kursusadministrator Francis Grinderslev, tlf. 3868 4045,
mail sol-kurser.center-for-hr@regionh.dk​

Kursusansvarlig Pernille Forchhammer, tlf. 23710584,
mail pernille.forchhammer@regionh.dk

Redaktør