Anlæggelse af central vene katheter

​Simulationsbaseret kursus i ultralydsvejledt anlæggelse af centralt vene katerer for læger i introduktionsstilling i anæstesi.

Læringsmål

  • Opnå teoretisk baggrund om anlæggelse af CVK inkl. indikationer, kontraindikationer, komplikationer, teknikker samt udstyr. 
  • Opnå færdigheder vha. simulator som evalueres ved valideret test. 

Form og indhold

Kurset er opbygget af fire trin: 

  1. Teoretisk forberedelse hjemmefra. Basalt kendskab til anatomi og teori er en nødvendig forudsætning for at lære proceduren. Tid: ca. 1 time. 
  2. Introduktion til proceduren og de forskellige træningsmodaliteter inklusiv superviseret træning. 
  3. Selvtræning på simulator. 
  4. Afholdelse af valideret, praktisk test med henblik på opnåelse af simulator-certifikat. Testen forestås af en anæstesilæge og afsluttes med feedback/debriefing. Samlet tid for kurset: 1,5 time. 

​Målgruppe

Læger i introduktionsstilling i anæstesi

Sted

CAMES - Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation
Rigshospitalet, 
Ryesgade 53B, OPG 98A,​
2100 København Ø
.

Pris

Kurset er gratis for læger ansat i Region Hovedstaden samt Region Sjælland. 

Tilmelding

Tilmelding skal ske via Kursusportalen - klik her

Hjælp til tilmelding på kursusportalen? Find en vejledning her

Særlige forhold

Anatomi forventes at være present forud for kurset. 

Redaktør