Anlæggelse af central vene katheter

​Simulationsbaseret kursus i ultralydsvejledt anlæggelse af centralt vene katerer for læger i introduktionsstilling i anæstesi.

Læringsmål

  • Opnå teoretisk baggrund om anlæggelse af CVK inkl. indikationer, kontraindikationer, komplikationer, teknikker samt udstyr.
  • Opnå færdigheder vha. simulator som evalueres ved valideret test.

Form og indhold

Kurset er opbygget af fire trin:

  1. Teoretisk forberedelse hjemmefra. Basalt kendskab til anatomi og teori er en nødvendig forudsætning for at lære proceduren. Tid: ca.1 time
  2. Introduktion til proceduren og de forskellige træningsmodaliteter inklusiv superviseret træning.
  3. Selvtræning på simulator.
  4. Afholdelse af valideret, praktisk test med henblik på opnåelse af simulator-certifikat. Testen forestås af en anæstesilæge og afsluttes med feedback/debriefing. Samlet tid for kursus: 1,5 time.

​Målgruppe

Læger i introduktionsstilling i anæstesi

Sted

Simulationscenter Rigshospitalet, Teilumbygningen, Frederik Vs vej 11, 2100 København Ø.

Pris

Kurset er gratis for læger ansat i Region Hovedstaden samt Region Sjælland. 

Tilmelding

Særlige forhold

Anatomi forventes at være present forud for kurset.​

Redaktør