Bronkoskopi

​Simulationsbaseret kursus i bronkoskopi for læger i introduktionsstilling eller hoveduddannelse i anæstesi, ØNH, thoraxkirurgi og lungemedicin.​

Læringsmål

  • Opnå teoretisk viden inden for bronkoskopi inkl. indikationer, kontraindikationer, komplikationer, teknikker samt udstyr.
  • Opnå kendskab til landmarks ved bronkoskopi.
  • Opnå bronkoskopiske færdigheder vha. simulator, som evalueres ved valideret test.​

Form og indhold

Kurset er opbygget af fire trin:

  1. Teoretisk forberedelse hjemmefra. Basalt kendskab til bronkietræets anatomi er en nødvendig forudsætning for at kunne bronkoskopere. Lungelapper og segmenter kan studeres i anatomibøger, atlas og på internettet. Tid: ca. 1 time
  2. Introduktion til proceduren og de forskellige træningsmodaliteter inklusiv superviseret træning ved en speciallæge og specialist i proceduren. Til introduktionen udleveres undervisningsmateriale til yderligere teoretisk forberedelse. Tid: ca. 1 time.
  3. Selvtræning på simulatorer assisteret af medicinstuderende med simulator- og procedure-kendskab. Tid: Individuelt efter behov.
  4. Afholdelse af valideret, praktisk test med henblik på opnåelse af simulator-certifikat. Testen forestås af en speciallæge og afsluttes med feedback/debriefing. Tid: 1-1½ time.​​

​Målgruppe

Læger i introduktionsstilling eller hoveduddannelse i anæstesi, ØNH, thoraxkirurgi og lungemedicin.​​​

Sted

CAMES - Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation
Rigshospitalet, 
Ryesgade 53B, OPG 98A,​
2100 København Ø

Der er mulighed for selvtræning på SimNord, Nordsjællands Hospital, Hillerød. 

Pris

Kurset er gratis for læger ansat i Region Hovedstaden samt Region Sjælland. 

Tilmelding

Tilmelding skal ske via Kursusportalen - klik her

Få hjælp til tilmelding på kursusportalen i denne vejledning

Særlige forhold

Anatomi forventes at være present forud for kurset.​

Kontakt

camesrhsim.rigshospitalet@regionh.dk
Redaktør