FAST - for læger uden erfaring i UL

Teorien bag FAST (Focused Assessment with Sonography for Trauma) gennemgåes og opfølges af en praktisk del med superviseret hands-on træning på raske figuranter og simulator træning. Kurset afsluttes med en test.

Læringsmål

Overordnet mål er at kunne bestå en valideret test i udførelse af FAST protokollen.

Derudover

  • ​Have forståelse for indikationer og kontraindikationer for hvornår man udfører FAST
  • At kunne udføre en FAST skanning selvstændigt.
  • At kunne identificere fri væske i peritoneum og pericardiet.

Form og indhold

Kurset er opbygget af fem trin:

  1. Introduktion og teoretisk gennemgang
  2. Demonstration af FAST (på figurant) ved underviser
  3. Hands-on på raske figuranter
  4. Hands-on på simulator med focus på patologi
  5. Afholdelse af valideret Post-test

Målgruppe

Introlæger, KBU-læger uden tidligere væsentlig praktisk kendskab til ultralyd

Sted

Simulationscenter Rigshospitalet, Teilumbygningen, Frederik Vs vej 11,
2100 København Ø.

Pris

Kurset er gratis for læger ansat i Region Hovedstaden samt Region Sjælland. 

Tilmelding

Tilmelding skal ske via Kursusportalen - klik herTilmelding skal ske via Kursusportalen - klik her
Hjælp til tilmelding på kursusportalen? Find en vejledning her

Tilmelding skal være godkendt af uddannelsesansvarlig overlæge.

​Kontakt

camesrhsim.rigshospitalet@regionh.dk

camesrhsim.rigshospitalet@regionh.dk

Redaktør