Gastroskopi

​Simulationsbaseret kursus i gastroskopi for læger i introduktionsstilling i kirurgi, gastroenterologi, ØNH og thoraxkirurgi.

Læringsmål

  • ​Opnå teoretisk viden inden for gastroskopi inkl. indikationer, kontraindikationer, komplikationer, teknikker samt udstyr.

Opnå færdigheder vha. simulator som evalueres ved valideret test.

Form og indhold

Kurset er opbygget af fire trin:

  1. Teoretisk forberedelse hjemmefra. Basalt kendskab til anatomi og teori er en nødvendig forudsætning for at lære proceduren. Tid: ca. 1 time
  2. Introduktion til proceduren og de forskellige træningsmodaliteter inklusiv superviseret træning ved en speciallæge og specialist i proceduren. Tid: ca. 1 time.
  3. Selvtræning på simulatorer assisteret af medicinstuderende med simulator- og procedure-kendskab. Tid: Individuelt efter behov.
  4. Afholdelse af valideret, praktisk test med henblik på opnåelse af simulator-certifikat. Testen forestås af en speciallæge og afsluttes med feedback/debriefing. Tid: 1 time.

Målgruppe

Læger i introduktionsstilling i kirurgi, gastroenterologi, ØNH eller thoraxkirurgi.

Sted

Simulationscenter Rigshospitalet, Teilumbygningen, Frederik Vs vej 11, 2100 København Ø.

Selvtræning kan ydermere foregå på SimNord, Hillerød.

Pris

Finansieres af Region Hovedstaden​

Tilmelding

Tilmelding skal ske via Kursusportalen - klik her

Tilmelding skal ske via Kursusportalen - klik her

​Særlige forhold

Anatomi forventes at være present forud for teorikurset.

​Kontakt

camesrhsim.rigshospitalet@regionh.dk

Redaktør