Hoftefrakturkirurgi

​Simulationsbaseret kursus i hoftefrakturkirurgi for læger i introduktionsstilling eller hoveduddannelse i ortopædkirurgi.

​Læringsm​​ål

  • Opnå teoretisk viden inden for hoftefrakturkirurgi inkl. indikationer, kontraindikationer, komplikationer, teknikker samt udstyr.
  • Opnå færdigheder vha. simulator som evalueres ved valideret test.

Form og indhold

Kurset er opbygget af fire trin:

  1. Teoretisk forberedelse hjemmefra. Basalt kendskab til anatomi og teori er en nødvendig forudsætning for at lære proceduren. Tid: ca. 1 time.
  2. Introduktion til proceduren og de forskellige træningsmodaliteter inklusiv superviseret træning ved en speciallæge og specialist i proceduren. Tid: 1,5 time.
  3. Selvtræning på simulatorer assisteret af medicinstuderende med simulator- og procedure-kendskab. Tid: Individuelt efter behov.
  4. Valideret, praktisk test med henblik på opnåelse af simulator-certifikat.

Mål​gruppe

Læger i introduktionsstilling eller hoveduddannelse i ortopædkirurgi.​

Sted

CAMES - Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation
Rigshospitalet, 
Ryesgade 53B, OPG 98A,​
2100 København Ø

P​​ris

Kurset er gratis for læger ansat i Region Hovedstaden samt Region Sjælland. 

Til​​melding

Tilmelding skal ske via Kursusportalen - klik her

Hjælp til tilmelding på kursusportalen? Find en vejledning her

Tilmelding skal ske via Kursusportalen - klik her

Særlig forhold

Anatomi forventes at være p​​​​resent forud for teorikurset.

Kontakt​

camesrhsim.rigshospitalet@regionh.dk

Redaktør