Klinisk kursus i billeddiagnostik af den akutte patient

​Bliv bedre til at ordinere og fortolke udvalgte basale billeddiagnostiske undersøgelser i vagtsituationen - et ”overlevelseskursus” for KBU og intro-læger.

Læringsmål​

Der er tale om et klinisk kursus målrettet de yngste læger, som har behov for at ordinere og fortolke de mest almindelige billeddiagnostiske undersøgelser.

Kurset fokuserer primært på undersøgelser, som anvendes i vagtarbejdet og som lægen forventes selv at kunne tolke, helt eller delvist.

Kursisten vil blive trænet i at fortolke undersøgelserne, både de normale og de patologiske undersøgelser.

Kurset vil styrke kursistens evne til at kende indikationerne for de forskellige undersøgelser, herunder metodernes fordele og ulemper.

Form og​ indhold

Ét dags kursus med teoretisk og stationsbaseret undervisning samt "case"-træning. Kursisterne (max 24 stk) roterer fra station til station i hold af 4.
På hver station bliver kursisterne meget kort introduceret til "teorien" og vil herefter gennemgå flest mulige eksempler - om muligt som "hands-on". I det omfang det er relevant, vil praktiske forhold med betydning for udførelsen af undersøgelserne blive omtalt.
Der vil være præ- og post-test.

Målgruppe

KBU og introduktions-læger​

St​ed

Simulationscenter Rigshospitalet, Teilumbygningen, Frederik Vs vej 11, 2100 København Ø.

Pr​​is

Læger ansat i Videreuddannelsesregion Øst får betalt uddannelsen af Region Hovedstaden (dvs. gratis for afdelingen).

Tilmelding


Tilmelding skal ske via Kursusportalen - klik her

Særlig​​e forhold

Anatomi for​​ventes at være present forud for teorikurset.

Kontakt

camesrhsim.rigshospitalet@regionh.dk

Redaktør