Koloskopi

​Simulationsbaseret kursus i koloskopi for læger i hoveduddannelse i gastrokirurgi og gastroenterologi.

Læringsmål

  • Opnå teoretisk viden inden for koloskopi inkl. indikationer, kontraindikationer, komplikationer, teknikker samt udstyr.
  • Opnå færdigheder vha. simulator som evalueres ved valideret test.

Form og indhold

Kurset er opbygget af fire trin:

  1. Teoretisk forberedelse hjemmefra. Basalt kendskab til anatomi og teori er en nødvendig forudsætning for at lære proceduren. Tid: ca. 1 time
  2. Introduktion til proceduren og de forskellige træningsmodaliteter inklusiv superviseret træning ved en speciallæge og specialist i proceduren. Tid: ca. 1,5 time.
  3. Selvtræning på simulatorer assisteret af medicinstuderende med simulator- og procedure-kendskab. Tid: Individuelt efter behov.
  4. Afholdelse af valideret, praktisk test med henblik på opnåelse af simulator-certifikat. Testen forestås af en speciallæge og afsluttes med feedback/debriefing. Tid: 1 time.

Målgruppe

Læger i hoveduddannelse i gastrokirurgi eller gastroenterologi.

Sted

CAMES - Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation
Rigshospitalet, 
Ryesgade 53B, OPG 98A,​
2100 København Ø.

Selvtræning kan ydermere foregå på SimNord, Hillerød.​

Pris

Kurset er gratis for læger ansat i Region Hovedstaden samt Region Sjælland. 

Tilmelding

Tilmelding skal ske via Kursusportalen - klik her

Hjælp til tilmelding på kursusportalen? Find en vejledning her

Tilmelding skal ske via Kursusportalen - klik her

Særlige forhold

Anatomi forventes at være present forud for teorikurset.

Kontakt

camesrhsim.rigshospitalet@regionh.dk

Redaktør