Kursus I kirurgisk assistance

Formålet med kurset er at gøre kursisten i stand til at assistere kompetent ved åbne operationer, herunder at kunne udføre mindre delprocedurer selvstændigt. Kurset lægger vægt på indlæring af praktiske færdigheder. Kurset består af undervisning, hjemmetræning, tests og eksamen samt et afsluttende operativt grisekursus. Alt sammen varetaget af speciallæge i et kirurgisk speciale.

Læringsmål

 • Detaljeret kendskab til og brug af 5 kirurgiske instrumenter.
 • Mestring af 3 knudeteknikker.
 • Mestring af 5 forskellige hudsuturteknikker.
 • Træning af yderligere 4 forskellige suturteknikker.
 • Træning af åbning og lukning af abdomen.
 • Træning i kirurgisk assistance.

Teoretisk viden om udvalgte almenkirurgisk principper.

Form og indhold

 • Seks obligatoriske lektioner a 1½ time på onsdage efter normal arbejdstid med undervisning og superviseret simulationsbaseret træning.
 • Hjemmetræning med udlånte instrumenter og fantomer.
 • Hjemmeforberedelse af teori til lektionerne. Tekst i kursusmaterialet.
 • To deleksaminer af dels knudeteknik, dels hudsutur.
 • Afsluttende eksamen i hele pensum.

Operativ træning på bedøvede grise for dem, der består eksamen.

Målgruppe
Alle yngre læger (KBU, intro og uklassificeret).

Sted
Simulationscenter Rigshospitalet, Teilumbygningen, Frederik Vs vej 11, 2100 København Ø.

Pris
Læger ansat i Videreuddannelsesregion Øst får betalt uddannelsen af Region Hovedstaden (dvs. gratis for afdelingen).

Tilmelding

Tilmelding skal ske via Kursusportalen - klik her

Tilmelding skal ske via Kursusportalen - klik

Særlige forhold

Bestået kursus giver adgang til kursus i Anastomose teknik.

Kontakt

camesrhsim.rigshospitalet@regionh.dk


Redaktør