Laparoskopi

​Simulationsbaseret kursus i basal laparoskopi for læger i gynækologi, mave/tarmkirurgi, thoraxkirurgi og urologi.

​Læringsmål

 • Opnå teoretisk viden inden for laparoskopiske indgreb inkl. indikationer, kontraindikationer, komplikationer samt udstyr.
 • Opnå laparoskopiske færdigheder vha. simulator og black-box som evalueres ved tests.
 • Opnå operativ erfaring.

Form og indhold

Kurset er opbygget af fire trin:​

 1. Teoretisk kursus. Teoretisk samt praktisk introduktion til basal laparoskopi. Dette kursus udbydes seks gange om året. For introlæger i gynækologi indgår en teoritest. Såfremt man ikke består denne første gang, kan den gentages ved de efterfølgende selvtræningssessioner. Tid: 8 timer.
 2. Selvtræning på virtual reality simulatorer og bokstrænere assisteret af medicinstuderende med simulator- og procedurekendskab. Afhængig af individuelle forudsætninger, men man skal gennemsnitlig regne med 5 fremmøder af ca. 2 timer for at gennemføre selvtræningsdelen.
 3. Praktisk test som skal gennemføres på Simulationscenteret. Dette gøres i forbindelse med selvtræningen og man behøver ikke booke en særlig tid til dette.
  -  På bokstræneren skal du bestå TABLT-testen
  -  På Virtual reality simulatoren skal du bestå både de syv basic skills
      moduler og er procedure modul
 4. Kursus med praktisk træning på grise. Udbydes seks gange om året. Forudsætter gennemførelse af selvtræningen og de to praktiske test. Tilmelding til kurset i operativ laparoskopi er bindende, og tilmelding forudsætter beståelse de to praktiske test forinden. Kurset i operativ laparoskopi kræver særskilt tilmelding via kursusportalen. Tid: 7 timer.

Man skal have gennemført selvtræning og test indenfor 3 måneder før det operative kursus. Hvis der går længere tid fra at man gennemfører selvtræning til det operative kursus, skal man komme ind og gennemføre det igen.

Vi anbefaler, at man melder sig til træningsforløbet, når det er klinisk relevant, dvs. inden man skal til at operere i klinikken.

Målgruppe

Introduktionslæger i gynækologi, mave/tarmkirurgi, thoraxkirurgi og urologi i Region Hovedstaden og Region Sjælland.​

Sted

Teorikursus og træning foregår hos CAMES - Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation
Rigshospitalet, 
Ryesgade 53B, OPG 98A,​
2100 København Ø.

Selvtræning kan ydermere foregå lokalt på hospitaler, hvis udstyret er tilstede. Tests skal udføres på Simulationscenter Rigshospitalet.

Det operative kursus foregår på Panum, Blegdamsvej 3B, 2200 København N.​

Pris

Kurset er gratis for læger ansat i Region Hovedstaden samt Region Sjælland. 

Tilmelding

Tilmelding sker via Kursusportalen - klik her

Få hjælp til tilmelding på kursusportalen i denne vejledning

Tilmelding skal ske via Kursusportalen - klik her

Særlige forhold​

Om træning på andre simulationscentre og lokale afdelinger:
Hvis man har mulighed for at træne lokalt, dvs. på sin egen afdeling eller hospital, kan vi opfordre til dette, dog er det et krav, at man kommer ind på Simulationscenter Rigshospitalet og demonstrerer, at man kan gennemføre træningsprogrammet dvs. bestå TABLT testen og virtual reality træning. Forudsat at man allerede har bestået lokalt med de samme krav, vil dette ikke tage lang tid.

Dette er et krav for, at der kan udstedes dokumentation for opnåelse af de relevante kompetencer og for at kunne deltage i det operative kursus. Alle deltagere bør være opmærksomme på at indstillinger på lokale simulatorer kan adskille sig fra dem, som anvendes på Simulationscenter Rigshospitalet. Hvis man ønsker en kopi af disse indstillinger til egen afdeling eller hospital, er man velkommen til at kontakte simulationscentret. 

Aflysning er kurser:
Kurser aflyses såfremt der er 5 deltagere eller mindre, og der er mulighed for, at kursisterne kan komme på et andet kursus indenfor en rimelig periode. Kurser vil altid blive aflyst med minimum 2 mdr. varsel.

Om træningsprogrammet:
Træningsprogrammet i basal laparoskopi indenfor gynækologi blev udviklet og testet på Juliane Marie Centeret (JMC). Kurset i basal laparoskopi blev udviklet som en del af de ph.d.-projekter om oplæring i laparoskopi, som JMC har været ansvarlig for og modellen fra JMCs træningsprogram udgør en del af grundlaget for det nuværende uddannelsestilbud.

Ansvarlig i JMC og repræsentanter fra det gynækologisk-obstetriske specialespecifikke uddannelsesråd i øst har indgået i at udvikle og opbygge disse kurser på Simulationscenter Rigshospitalet. JMC bidrager ligeledes med udstyr (tre virtual reality laparaskopi simulatorer) og materialer til træningsprogrammet på Simulationscenter Rigshospitalet.

Kontakt

camesrhsim.rigshospitalet@regionh.dk

Redaktør