​​​

Pædagogik II – Undervisning, supervision og vejledning

Kurset introducerer deltagerne til basale begreber og principper for uddannelse og læring, og giver mulighed for at afprøve, hvorledes teorien på dette område kan anvendes i konkret praksis.

Læringsmål

At deltagerne kan:

  • ​beskrive basale karakteristika vedr. uddannelse og læring.
  • Redegøre for systematik til planlægning af uddannelsesaktivitet.
  • Planlægge og gennemføre en uddannelsesaktivitet.
  • Foretage en kritisk refleksion over egen uddannelsespraksis i relation til teorier om uddannelse og læring.

​Form og Indhold

Form
Kurset består af en forberedelse, hvor deltagerne via selvstudium af kursusmanual og litteratur orienterer sig om emnet.

Kursusdag 1 foregår på kursusstedet. På kursusdagen gennemgås forskellige temaer, dels ved korte oplæg fra underviserne, dels ved øvelser og diskussion af eksempler. Kursusdagen er et oplæg til, at deltagerne selv udfører en uddannelsesaktivitet i egen afdeling.

Kursusdag 2 foregår i egen klinisk afdeling og omfatter udførelsen af en uddannelsesaktivitet. Efter gennemførelse af aktiviteten udarbejder introduktionslægen en refleksiv rapport over egen læring. Rapporten vurderes af en af underviserne, som giver feedback på rapporten.

Når din rapport er godkendt af underviseren, skal du udfylde Evaluering efter godkendt rapport.docx og attestationsblanketten. De to udfyldte dokumenter skal du efterfølgende indsende ​til ditte.maria.hove.jeppesen@regionh.dk. Herefter vil du få godkendt kurset.

Indhold
På kursusdag 1:

  • Teorier om uddannelse og læring.
  • Fordele og ulemper ved forskellige uddannelsesaktiviteter, og hvordan man kan strukturere disse.
  • Kompetencevurdering.ud
  • Evaluering af uddannelse.
  • Planlægning af uddannelsesaktivitet og refleksiv rapport.

Kursusdag 2 udfører introduktionslægen en uddannelsesaktivitet i egen afdeling og udarbejder en refleksiv rapport over egen læring. Underviser giver feedback.

Målgruppe

Læger i Introduktionsstillinger.

Sted

CAMES Rigshospitalet, Ryesgade 53B, Opg.98A,  2100 Kbh. Ø

Pris

Obligatorisk undervisning.

Tilmelding

https://kursusportalen.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=29734

Særlige forhold

Undervisningsmaterialet ligger tilgængeligt på kursusportalen samt enkelte dele herunder:

Guide til de tre speakede oplæg

Modul 3 - Læring og uddannelse

Modul 4 - Læringsmål og kompetencevurdering

Modul 6 - Effektiv undervisning

Kontakt

Kursusadministrator Ditte Maria Hove Jeppesen: ditte.maria.hove.jeppesen@regionh.dk​ eller 3058 6859

Kursusleder Charlotte Søjnæs: charlotte.soejnaes@regionh.dk

Redaktør