Almen kirurgi - Kursus i almen kirurgi II

​Simulationskursus i åben kirurgi med et indhold som er relevant for alle kirurgiske specialer. Overbygning på Almen kirurgi I.

Læringsmål

Kursister, som har gennemgået og bestået kurset, forventes:

 • at have perfektioneret deres knude og sy teknik

 • at have forbedret deres dissektion.

 • at kunne åbne og lukke en median laparotomi

 • at kunne foretage resektion af tyndtarm og anastomosere tyndtarm.

 • at kunne håndtere af per- og postoperative komplikationer, herunder blødninger, infektioner samt læsioner af hulorganer og væv.

 • At kende teknikker til sammensyning af  muskler og sener

Form

Kurset består af 6 lektioner, hver af 2 timer i 6 på hinanden følgende uger, pt. torsdag aften fra 18.00 til 20.00. Der er 8 kursister på hvert hold.

Derefter en praktisk og en skriftlig eksamen af i alt to timers varighed.

Dem, der består, tilbydes en hel dag med operative øvelser på en bedøvet gris. (Panum)

Vægten i undervisning trænes dissektion samt sammensyning af hulorganer samt hæmostase af små og store kar.  

Indhold

 • Instrumenter: bulldog, fin de Bakey pincet.

 • Teori. Princippet om fast and safe, tarm suturering, hæmostase, dissektion, tilrettelægning, infektion og sårbehandling.

 • Træning på fantom eller organ: Dissektion, resektion af tyndtarm, tarm anastomoser, Sammensyning af muskulatur og sener. Z-sutur og tobaksposesutur. Karlæsioner på centrale kar, herunder patch.

 • Eksamensprocedure: Median laparotomi med åbning og lukning af facie.

 • Træning på bedøvet gris: Dissektion. Tarmresektion og tarm anastomose, karlæsioner og karpatch m.m.

Målgruppe

Deltagere skal have bestået kursus i almen kirurgi I og være ansat i regionen. Læger fra andre regioner kan deltage mod betaling fra egen region eller anden finansiering.

Sted

Kurset foregår på CAMES, Simulationscenter Rigshospitalet, Teilumbtgningen Frederiks V's vej 11, 2100 Kbh. Ø.

Redaktør