Almen kirurgi - Kursus i almen kirurgi III

Simulationskursus i åben kirurgi med et indhold som er relevant for alle kirurgiske specialer. Overbygning på Almen kirurgi II

​Læringsmål

Kursister som har gennemgået og bestået kurset forventes:

 • at have perfektioneret deres knude og sy teknik

 • at have forbedret deres dissektion

 • kan assistere til en operation og udføre mindre operationer selvstændigt

 • kan åbne og lukning en median laparotomi

 • kan foretage en tarmresektion og tarmanastomose

 • kan udføre anastomoser på arterier og vener.

 • kan reparere læsioner på tarm og kar

 • Kender principperne for operativ frakturbehandling , sutur af sener og Z- plastikker

Form

Kurset består af 6 lektioner, hver af 2 timer i 6 på hinanden følgende uger, pt. torsdag aften fra 18.00 til 20.00. Der er 8 kursister på hvert hold.

Derefter en praktiske og en skriftlig eksamen af i alt to timers varighed.

Dem der består tilbydes en hel dag med operative øvelser på en bedøvet gris. (Panum)

Vægten i undervisning trænes dissektion samt sammensyning af arterier og vener   

Indhold

 • Instrumenter: karsaks og kartang

 • Teori: Deliberate practice, strømning i rør, operationsbriller, planlægning, kirurgen som leder og kompressionsprincippet.

 • Træning på fantom eller væv: Dissektion. Principper for knogle fixation med cerclage, skruer og plader. Sene sutur. Nervesutur. Vene anastomoser og arterie anastomoser.

 • Procedure eksamen: resektion og anastomose af tarm. Vene anastomose. 

 • træning på bedøvet gris: Dissektion af retroperitoneale kar og frilægning af organer. Vene og arterie anastomose, ureter anastomose m.m.

Målgruppe

Deltagere skal have bestået kursus i almen kirurgi II og være ansat i regionen. Læger fra andre regioner kan deltage mod betaling fra egen region eller anden finansiering.

Sted

Kurset foregår på CAMES, Simulationscenter Rigshospitalet, Teilumbygningen Frederiks V's vej 11, 2100 Kbh. Ø.

Redaktør