Praksisdelen - KBU

​For de KBU-læger, der skal i praksis i andet halvår af basisuddannelsen, afholdes udover kommunikationskurset 1 introdag i første praksismåned samt ca. 1 undervisningsdag i hver måned af praksisperioden. 

Disse undervisningsdage (temadage) er obligatoriske og kan ses på www.evaluer.dk/cames.
Husk at melde afbud til tutorlæge og CAMES, hvis du er forhindret i at deltage.

Datoerne fastlægges af KBU-lægens AMU (Almen Medicinsk Uddannelseskoordinator) og offentliggøres af CAMES så snart de foreligger.

For praksis i Indre Kbh.: Nanna Hartmann
For praksis i Ydre Kbh.: Hans T. Stokkendal
For praksis i Nordsjælland: Connie Dydensborg

  • Log på www.evaluer.dk/cames for at se dine intro- og undervisningsdage 
  • Mail med program, tid og sted fremsendes før hver kursusdag
  • Mødetid kl. 8 til 15, hvis ikke andet oplyses
KBU-læger i praksis i Nordsjælland  kan også se deres undervisningsdage på FYAM: http://www.fyam.dk/flx/regionerne/region_hovedstaden/kalender/

KBU-læger i praksis i indre og ydre København  er, på grund af det store antal, fordelt på 3 hold (hhv. indre/ydre hold 1, hold 2 og hold 3).
Deres datoer ses derfor ikke på FYAM, men kun på www.evaluer.dk/cames.

Praksis fordeler sig på postnumre, sådan:
Indre København = 1100-2500 + 2700-2720
Ydre København = 2600-2920 + 3460 (dog ikke 2700-2720)
Nordsjælland = 2960-4050 (dog ikke 3460)

Kursusadministration vedrørende intro- og undervisningsdage (temadage)
Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation (CAMES), Herlev Hospital, Birgit M. Andersen, tlf. 3868 3451, birgit.munk.andersen@regionh.dk

Kursusadministration vedrørende Patientkommunikationskursus
Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation (CAMES), Rigshospitalet, Ann Petersen, tlf. 3545 4472, ann.petersen.01@regionh.dk

Redaktør