Pædagogik I – Planlægning af egen læring

KBU-lægen bliver i stand til at identificere læringsbehov og læringsmuligheder i den kliniske hverdag samt at kunne planlægge egen læring.

​Læringsmål

At deltagerne kan:

 • ​Anvende KBU-mappen og evalueringsskemaerne
 • Beskrive de 7 lægeroller i en dansk kontekst
 • Beskrive forskellen på teoretisk læring og praksislæring
 • Identificere læringsbehov i den kliniske hverdag
 • Identificere læringsmuligheder i den kliniske hverdag
 • Lave en personlig uddannelsesplan
 • Evaluere egne læringsmål

​Form og Indhold

Form

Der veksles mellem forskellige undervisningsmetoder såsom teoretiske oplæg, øvelser, diskussion og gruppearbejde.

Indhold

 • ​Den postgraduate lægeuddannelse
 • Forskellige læringsformer
 • De 7 lægeroller og kompetencer
 • Balance mellem udfordringer og færdigheder
 • Planlægning af egen læring – individuelle uddannelsesplaner
 • KBU-mappen - Evaluering af egen læringsmål
 • Den videre karriere – valg af speciale​

​Målgruppe

Læger i Klinisk Basisuddannelse.

Sted

Professionshøjskolen Metropol, Tagensvej 86, 2200 København N.​​

Pris

Gratis - Obligatorisk undervisning​

Tilmelding

Kursisterne tildeles plads via CAMES

Særlige forhold

Undervisningsmateriale tilsendes pr. e-mail ca. tre uger før kurset afvikles​

Guide til logbog.net  som KBU

Kontakt

Kursusadministrator Mai-Britt Brauer Petersen: mai-britt.brauer.petersen@regionh.dk eller 3866 4632

Kursusleder Charlotte Søjnæs: charlotte.soejnaes@regionh.dk

Redaktør