Læring i klinikken (pædagogik I)

KBU-lægen bliver i stand til at identificere læringsbehov og læringsmuligheder i den kliniske hverdag samt at kunne planlægge egen læring.

Formål 

At KBU-lægen kan varetage egen læring og personlig udvikling igennem den postgraduate uddannelse. Lægen skal tilegne sig evnen til at lære på en arbejdsplads, håndtere nye roller og kunne skifte fra at lære i en skalstisk sammenhæng i universitets regi til en arbejdsrelateret læring. ​

Læringsmål

At kursisterne:

 • kender den postgraduate uddannelsesstruktur, målbeskrivelse og opbygning
 • kan beskrive de 7 lægeroller og identificere læringsmuligheder knyttet til de udfordrende aspekter af rollerne
 • har basal viden om arbejdsbaseret læring og kan anvende refleksion og feedback i klinikken
 • kan reflektere over deres kommunikation og samarbejde med kolleger og andre samarbejdspartnere
 • har basal viden om forebyggelse af misforståelser, uenighed og håndtering af konflikter
 • kan reflektere over professionelle udfordringer i klinikken
 • kan identificere egne læringsbehov og læringsmuligheder i klinikken
 • kan reflektere over forskellige prioriteringer og hensyn i klinikken
 • kan reflektere over værdier og præferencer ift. specialevalg og fremtidig karriere

​Form og Indhold

Form

Der veksles mellem forskellige undervisningsmetoder såsom teoretiske oplæg, øvelser, diskussion og gruppearbejde.

Indhold

 • ​Den postgraduate lægeuddannelse
 • De 7 lægeroller
 • Læring i klinikken
 • Ledelse, samarbejde og kommunikation i klinikken
 • Håndtering af professionelle udfordringer og dilemmaer
 • Sammenhæng mellem forskellige hensyn
 • Specialevalg og den videre karriere

​Målgruppe

Læger i Klinisk Basisuddannelse i Region Hovedstaden

Sted

CAMES Rigshospitalet, Ryesgade 53B, Opg.98A,  2100 Kbh. Ø

Pris

Gratis - Obligatorisk undervisning​ for KBU-læger i Region Hovedstaden

Tilmelding

Kursisterne tilmeldes de hold der svarer til deres forløb og får information herom fra Sekretariatet for lægelig videreuddannelse og CAMES.

Særlige forhold

Undervisningsmateriale tilsendes pr. e-mail ca. tre uger før kurset afvikles​

Guide til logbog.net  som KBU

Kontakt

Kursusadministrator Ditte Maria Hove Jeppesen: ditte.maria.hove.jeppesen@regionh.dk

Kursusleder Charlotte Søjnæs: charlotte.soejnaes@regionh.dk

Redaktør