Pleuracentese og anlæggelse af små pleuradræn

Simulationsbaseret kursus i pleuracentese og anlæggelse af små grisehaledræn i pleura størrelse 7 – 16 F ved pleuraeffusion og pneumothorax

Læringsmål

  • Opnå teoretisk viden om indikationer og kontraindikationer for proceduren
  • Opnå praktiske færdigheder i selvstændigt og sikkert at udføre proceduren på et fantom

Form og indhold

  1. Teoretisk forberedelse (tid: individuelt). Der udleveres eller fremsendes en lille lærebog, der rummer en kortfattet gennemgang af den helt basale teoretiske viden, der som minimum skal kendes.
  2. Introduktion (tid: 10 + 30 minutter). Indikationerne gennemgås kort. Den praktiske udførelse af proceduren demonstreres og gennemgås i detaljer. Herefter udfører kursisten drænanlæggelse under vejledning.
  3. Selvtræning (tid: 30 minutter).  Kursisten får her mulighed for at træne korrekt udførelse af proceduren på fantom.
  4. Test (tid: 10 minutter x 2 (to kursister). Kursisten foretager en hurtig og korrekt drænanlæggelse selvstændigt og proceduren vurderes af underviseren. Hvis testen bestås, udstedes et certifikat, og kursisten kan fortsætte direkte med superviseret videreuddannelse i klinikken.

Målgruppe

Læger på vej til eller under uddannelse i et speciale, hvor pleuracentese og anlæggelse af små pleuradræn er et led i uddannelsen for eksempel lungemedicin, anæstesiologi og thoraxkirurgi.

Sted

CAMES - Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation
Rigshospitalet, 
Ryesgade 53B, OPG 98A,​
2100 København Ø.

Tilmelding

Tilmelding skal ske via Kursusportalen - klik her Tilmelding ska ske via kursusportalen - Klik her

Hjælp til tilmelding på kursusportalen? Find en vejledning her

Særlige forhold

Diagnostik af pleuravæske, pneumothorax og hydropneumothorax baseret på blandt andet thorax røntgen forudsættes bekendt forud for kurset


Redaktør