Pleuracentese og anlæggelse af små pleuradræn

Simulationsbaseret kursus i pleuracentese og anlæggelse af små grisehaledræn i pleura størrelse 7 – 16 F ved pleuraeffusion og pneumothorax

Læringsmål

  • Opnå teoretisk viden om indikationer og kontraindikationer for proceduren
  • Opnå praktiske færdigheder i selvstændigt og sikkert at udføre proceduren på et fantom

Form og indhold

  1. Teoretisk forberedelse (tid: individuelt). Der udleveres eller fremsendes en lille lærebog, der rummer en kortfattet gennemgang af den helt basale teoretiske viden, der som minimum skal kendes.
  2. Introduktion (tid: 10 + 30 minutter). Indikationerne gennemgås kort. Den praktiske udførelse af proceduren demonstreres og gennemgås i detaljer. Herefter udfører kursisten drænanlæggelse under vejledning.
  3. Selvtræning (tid: 30 minutter).  Kursisten får her mulighed for at træne korrekt udførelse af proceduren på fantom.
  4. Test (tid: 10 minutter x 2 (to kursister). Kursisten foretager en hurtig og korrekt drænanlæggelse selvstændigt og proceduren vurderes af underviseren. Hvis testen bestås, udstedes et certifikat, og kursisten kan fortsætte direkte med superviseret videreuddannelse i klinikken.

Målgruppe

Læger på vej til eller under uddannelse i et speciale, hvor pleuracentese og anlæggelse af små pleuradræn er et led i uddannelsen for eksempel lungemedicin, anæstesiologi og thoraxkirurgi.

Sted

Simulationscenter Rigshospitalet, Teilumbygningen, Frederik Vs vej 11, 2100 København Ø

Tilmelding

Tilmelding skal ske via Kursusportalen - klik her Tilmelding ska ske via kursusportalen - Klik her

Særlige forhold

Diagnostik af pleuravæske, pneumothorax og hydropneumothorax baseret på blandt andet thorax røntgen forudsættes bekendt forud for kurset


Redaktør