​​​

1. semester kandidat - Basale kliniske færdigheder

​Basale kliniske færdigheder som at suturere et sår, etablere en perifer intravenøs adgang, anvende sterilitetsprincipper og at anlægge urethralkateter er lægelige opgaver. Disse fire færdigheder skal lægestuderende øve, under deres kliniske ophold. For at alle lægestuderende tilegner sig disse færdigheder på en ensartet og standardiseret måde er der etableret et obligatorisk færdighedskursus forud for klinikopholdet. 

​Læringsmål

Studenterne skal efter kurset - selvstændigt under supervision af uddannet læge kunne:

  • Suturere hud ved hjælp af nåleholder, pincet og saks.
  • Etablere en perifer intravenøs adgang og anlægge et perifert venekateter.
  • Anlægge urethralkateter.
  • Kunne foretage sterile procedurer som eksempelvis sutur og kateteranlæggelse
  • Rene procedurer som ved anlæggelse af iv-adgang 
  • Iføre sig steril påklædning på operationsgang

For​m og indhold

  • Kursus varer 4 timer og bygger på den allerede tilegnede teori i anatomi og fysiologi. De studerende skal have afprøvet den korrekte procedure, således at de ved fortsat træning i løbet af deres kliniske ophold opnår rutine i den kliniske færdighed.
  • Dette er et færdighedskursus og derfor gennemgås kun den allernødvendigste teori således at vægten i undervisningen ligger på "hands-on".
  • Kursus er opdelt i 3 sessioner: a)kateteranlæggelse, b) sutur og c) iv-anlæggelse. Sterilitetsprincipper indgår i alle 3 sessioner.
  • Underviserne er medicinstuderende som er certificeret til undervisningen i "Basale færdigheder". Kurset er standardiseret og udarbejdet i samarbejde med lægelige kliniske lektorer så alle studerende får samme undervisning i basale færdigheder. Undervisningen sker i små grupper à 8.

Målgruppe

Medicinstuderende på 1. semester kandidat ​

St​​ed

CAMES - Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation
Rigshospitalet, 
Ryesgade 53B, OPG 98A,​
2100 København Ø

Pr​​is

Obligatorisk kursus som betales af SUND

Tilmelding

Holdsætning af SUND ​

Kontakt

Kursusleder: Farsana Shaheen Khan, 9117 9496, farsana.khan@regionh.dk

Kursusadministrator: Anja Ravn Kandborg, 2336 3316, anja.ravn.kandborg@regionh.dk​


Redaktør