​​

1. semester kandidat - Det medicinske interview

To kursusdage – i alt 10 timer. Der trænes interviewteknik i relation til optagelse af anamnesen af patientjournalen. Første kursusdag ligger inden det kliniske ophold. Her trænes primært med udgangspunkt i grundmodellen for det medicinske interview. Andet kursus ligger ved afslutningen af det kliniske ophold. Her inddrages de studerendes erfaringer med patientsamtaler fra klinikken. Her trænes primært med udgangspunkt i patientens perspektiv og etableringen af en god relation til patienten. På begge kurser medvirker simulerede patienter (raske instruerede personer), og undervisningen varetages af psykologer.

Læringsmål

  • Styre og strukturere et medicinsk interview med en patient i forbindelse med journaloptagelse.
  • Indlede, opretholde og afslutte en kontakt til patienten på et professionelt niveau.
  • Udrede og belyse patientens situation biomedicinsk, socialt og psykologisk.

Form og Indhold

Det medicinske interview består af to kursusdage a hver 5 timer.

Første del introducerer til interviewteknik i relation til optagelse af anamnesedelen af patientjournalen. Samtalens struktur og proces er omdrejningspunktet.

Anden del bygger videre på den viden og de erfaringer med det medicinske interview, som de medicinstuderende har tilegnet sig i løbet af deres kliniske ophold. Relationen i samtalen er omdrejningspunktet. Som del af samtaleøvelsen giver den simulerede patient den studerende feedback på sin oplevelse af samtalen.

Kursusformen spænder bl.a. over oplæg, diskussion, samtaletræning, rollespil, video, refleksion og feedback.

Målgruppe

Medicinstuderende 1. semester kandidat

Sted

CAMES - Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation
Rigshospitalet, 
Ryesgade 53B, OPG 98A,​
2100 København Ø

Pris

Obligatorisk kursus som betales af SUND

Tilmelding

Holdsætning af SUND

Særlige forhold

Der er udarbejdet et arbejdshæfte og en læringsvideo til undervisningen, som det forventes, at den studerende har læst og set. Arbejdshæfte samt video kan hentes på Absalon.

Kontakt

Kursusadministrator: Amalie Dokkedahl, 5142 5396, amalie.dokkedahl@regionh.dk​

Kursusleder: Mie Skaarup, tlf. 5142 6406, anne.marie.skaarup@regionh.dk anne.marie.skaarup@regionh.dk

Redaktør