1. semester kandidat - Genoplivning

​Befolkningen forventer, at akut sygdom, der opstår på et hospital, erkendes og behandles hurtigt og effektivt. Hjertestop er en akut opstået sygdom, hvor patientes prognose kan forværres ved få minutters forsinkelse i erkendelse og påbegyndelse af behandling. De behandlingskomponenter, der øger overlevelsen i den indledende fase af hjertestopsbehandlingen, er simple og kan efter praktisk træning udføres af alle: Alarmering, hjertemassage og defibrillering. Ventilation er en vanskeligere disciplin og kræver yderligere øvelse

​Læringsmål

Målene er beskrevet ud fra de krav og gældende retningslinjer som er udstukket af Europæisk Råd for Genoplivning. Efter endt kursus kan kursisten:

 • Alarmere ved en bevidstløs patient
 • Udføre korrekte procedurer mhp at stille diagnosen klinisk hjertestop

Ved hjertestop kan kursisten:

 • Alarmere "Hjertestop"
 • Give effektiv hjerte-lunge-redning
 • Anvende en defibrillator til at aflæse hjerterytmen
 • Vurdere om hjerterytmen er stødbar eller ikke-stødbar
 • Udføre sikker defibrillering
 • Give klar og relevant information om patienten til hjertestopholdet.

Form og indhold

 • Kurset varer 4 timer
 • Kursus er opdelt i en teoretisk del som formidles af en studenterunderviser ved hjælp af Powerpoint samt en praktisk simulationstræning, hvor der anvendes fantomer og defibrilatorer.
 • Erkendelse af et hjertestop trænes, udførsel af hjerte-lunge-redning demonstreres og øves og der gives introduktion til anvendelse af AED. Sikker defibrillering trænes, hvorefter en række simulerede scenarier trænes. Ideelt skal alle kursister prøve at være teamleder som uddelegerer opgaverne til sine teammedlemmer og tager beslutningerne undervejs.

Målgruppe

Medicinstuderende på 1. semester kandidat

Sted

CAMES - Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation
Rigshospitalet, 
Ryesgade 53B, OPG 98A,​
2100 København Ø

Pris

Obligatorisk kursus som betales af SUND

Tilmelding

Holdsætning af SUND

Kontakt

Kursusleder: Farsana Shaheen Khan, 9117 9496, farsana.khan@regionh.dk

Kursusadministrator: Anja Ravn Kandborg, 2336 3316, anja.ravn.kandborg@regionh.dk​

Redaktør