1. semester kandidat - objektiv undersøgelse

​Anamneseoptagelse og objektiv undersøgelse er centrale kompetencer for alle læger. Kurset i journalskrivning og objektiv undersøgelse er en del af et større obligatorisk undervisningsprogram i praktiske kliniske færdigheder på 1. semester, kandidat. I tæt tilknytning til dette kursus vil de studerende modtage undervisning i interviewteknik.
Kursus skal på en standardiseret måde indføre de studerende i den objektive undersøgelse, således at de fra starten af deres kliniske ophold har et redskab til at optage en grundig journal på medicinske og kirurgiske patienter. Rutinen opnås ved fortsat træning under klinikopholdet samt ved tilbagemelding fra de superviserende læger på de medicinske og kirurgiske afdelinger.

​Læringsmål

Studenterne skal efter kurset - selvstændigt under supervision af uddannet læge kunne:

  • Kende opbygningen af en journal
  • Kunne foretage systematisk klinisk udspørgen (anamneseoptagelse)
  • Vurdere værdier, almentilstand, udseende, bevidsthedsniveau og hud.
  • Foretage en objektiv undersøgelse, herunder undersøgelse af kranium, øjne, cavum oris, collum, mammae, hjertet, lungerne, abdomen, rektal eksploration, genitalia maskulinum samt ekstremiteter.
  • Kunne beskrive fundene ved den objektive undersøgelse

Form og indhold

  • Kurset gennemgår på 5 timer, vha. et standardiseret power point show med relevante sygehistorier, journaluddrag, kliniske billeder og illustrationer de dele af anamneseoptagelse og objektiv undersøgelse, som en standard indlæggelsesjournal forventes at indeholde. Ved at veksle mellem teori og praksis sikres at der opnås forståelse for og kompetencer indenfor færdighederne.
  • Der undervises i anamneseoptagelse og objektiv undersøgelse af kranium, øjne, cavum oris, collum, mammae, hjertet, lungerne, abdomen, rektal eksploration, genitalia maskulinum samt ekstremiteter.
  • Specielle undersøgelser, som hører under specifikke medicinske eller kirurgiske specialer gennemgås ikke, da hensigten med kurset er, at de studerende får en grundmodel for udfærdigelse af en generel indlæggelsesjournal på medicinske og kirurgiske patienter.

Målgruppe

Medicinstuderende på 1. semester kandidat

Sted

CAMES - Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation
Rigshospitalet, 
Ryesgade 53B, OPG 98A,​
2100 København Ø​

Pris

Obligatorisk kursus som betales af SUND

Tilmelding

Holdsætning af SUND

Kontakt

Kursusleder: Farsana Shaheen Khan,9117 9496,  farsana.khan@regionh.dk

Kursusadministrator: Anja Ravn Kandborg, 2336 3316, anja.ravn.kandborg@regionh.dk​

Redaktør