2. semester kandidat - Informationssamtalen ved prøvesvar og operation – delkursus under klinisk kursus i hhv. intern medicin II og intern kirurgi II.

​Træning i information af patienter ved prøvesvar eller forestående operation. Der trænes i teknik til at sikre patientens forståelse af informationen samt i varetagelse af patientens interesser og behov vedrørende informationen. Øvelserne foregår med patienter, der har kroniske sygdomme. Patienterne er kvalificerede gennem konceptet "Patienter som undervisere". Undervisningen varetages af psykologer.

Læringsmål

  • Styre og strukturere en informationssamtale med en patient om simple prøvesvar og operation
  • Eksplorere og belyse patientens anskuelser og interesser
  • Sikre sig at patienten har forstået informationen og indhente informeret samtykke
  • Identificere og reflektere over de etiske aspekter i kommunikationen med patienten

​Form og Indhold

Kursusdagen varer 6 timer. Kurset består af introduktion til og øvelser i samtalemetodik med patienter med kronisk sygdom. Den teoretiske baggrund for kommunikationstræningen gennemgås af psykolog, inden samtaleøvelse gennemføres.

Som del af samtaleøvelsen giver patienten den studerende feedback på sin oplevelse af samtalen. Efter samtaleøvelserne fortæller patienterne en personlig kommunikationshistorie, og de studerende stiller spørgsmål. Samtaleøvelserne vide​ooptages og bruges til feedback, refleksion, diskussion og vejledning. ​

Målgruppe

Medicinstuderende 2. semester kandidat.​

Sted

CAMES RH, Aldersrogade 6C, 3. sal, 2100 København Ø

Pris

Obligatorisk kursus som betales af SUND

Tilmelding

Holdsætning af SUND

Særlige forhold

Der er udarbejdet et arbejdshæfte til undervisningen, som det forventes, at den studerende har læst. Arbejdshæftet kan hentes på Absalon.

Kontakt

Kursusadministrator: Lise Neel Palm Steffen, 2145 0277, lise.neel.palm.steffen@regionh.dk

Kursusleder: Mie Skaarup, 5142 6406, anne.marie.skaarup@regionh.dk

Redaktør