2. semester kandidat - Fællesundervisning for medicinstuderende og sygeplejestuderende i tværfaglig kommunikation / samarbejde omkring stuegang

​Dette fælleskursus for medicin- og sygeplejestuderende tilsigter, at de studerende får øget indsigt i betydningen af "tværfaglig kommunikation og samarbejde".

Læringsmål

Målet med kurset er, at de studerende bliver i stand til at:

  • Redegøre for eget og anden faggruppes professionelle rolle, ansvar og værdigrundlag.
  • I samarbejde med anden fagprofessionel at forberede, udføre og evaluere en udskrivelsessamtale af en patient ved stuegang.
  • Styre og strukturere udskrivelsessamtalen efter en grundmodel.

Form og Indhold

Undervisningen består af en forberedelsesdel, en træningsdel og en evalueringsdel. Forberedelse og evaluering foregår i traditionelle undervisningslokaler og grupperum, mens træningsdelen foregår i klinisk realistiske omgivelser på sengestuer i færdighedslaboratorium med simulerede patienter. 

Temaet for det tværfaglige samarbejde er kommunikation med en patient. Nærmere bestemt afholdelse af en udskrivelsessamtale ved stuegang.  

Undervisningen varetages af en læge og en sygeplejerske​

Målgruppe

Medicinstuderende på 2. semester kandidat.

Sygeplejestuderende på 11 og 12.

Sted

CAMES RH, Hammershusgade 11. st., 2100 København Ø. 

​Pris

Obligatorisk kursus som betales af SUND

Tilmelding​

Holdsætning af SUND

Særlige forhold

Der er udarbejdet et arbejdshæfte til undervisningen, som det forventes, at den studerende har læst. Arbejdshæftet kan hentes på Absalon.​

Kontakt

Kursusadministrator: Neel Steffen Palm, 2145 0277, lise.neel.palm.steffen@regionh.dk 

Kursusleder: Camilla Thamdrup, 5144 6286, camilla.thamdrup@regionh.dk

Redaktør