4. semester kandidat - Informationssamtalen om den alvorlige besked - delkursus under klinisk kursus i neurologi og neurokirurgi

​På dette kursus trænes kommunikation ved overbringelse af den alvorlige besked, fx uhelbredelig sygdom, inden for det neurologiske/neurokirurgiske speciale. Der medvirker professionelle skuespillere i samtaletræningen og undervisningen varetages af psykologer.

Læringsmål

  • Styre og strukturere informationssamtaler om den alvorlige besked på basalt niveau
  • Eksplorere og inddrage patientens/den pårørendes anskuelser, interesser og følelser i samtalen
  • Formidle alvorlig information på en empatisk og patientcenteret måde


Form og Indhold

Kursusdagen varer 6,5 timer og er karakteriseret ved dialogisk undervisning, udgangspunkt i deltagernes erfaringer, refleksioner, diskussioner, øvelser og feedback. Den teoretiske baggrund for kommunikationstræningen gennemgås af psykolog, inden samtaleøvelserne gennemføres. I øvelserne er der fokus på at varetage patient og pårørendes emotionelle reaktioner på lægens information samt lægens egne reaktioner i samtalen.
Første kursusdel omhandler dyadisk samtaletræning, hvor studerende overbringer en alvorlig besked til enten en patient eller en pårørende. Øvelserne foregår med skuespillere og afsluttes af en fælles undersøgende dialog omkring relevante oplevelser af samtalen.
Anden kursusdel omhandler triadisk samtaletræning, hvor studerende overbringer en alvorlig besked til en patient, som har en pårørende med. Øvelserne foregår her i deltagerbaserede rollespil med afsæt i en samtalefilm og materiale udviklet til deltagerbaserede rollespil. ​


Målgruppe

Medicinstuderende 4. semester kandidat

Sted

CAMES - Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation
Rigshospitalet, 
Ryesgade 53B, OPG 98A,​
2100 København Ø​

Pris

Obligatorisk kursus som betales af SUND

Tilmelding

Holdsætning af SUND

Særlige forhold

Der er udarbejdet et arbejdshæfte til undervisningen, som det forventes, at den studerende har læst. Arbejdshæftet kan hentes på Absalon.

Kontakt

Kursusadministrator: Ann Petersen, 2144 9960, ann.petersen.01@regionh.dk

Kursusleder: Mie Skaarup, 5142 6406, anne.marie.skaarup@regionh.dk

Redaktør