4. semester kandidat - Informationssamtalen om den alvorlige besked - delkursus under klinisk kursus i neurologi og neurokirurgi

​På dette kursus trænes kommunikation ved overbringelse af den alvorlige besked, fx uhelbredelig sygdom, inden for det neurologiske/neurokirurgiske speciale. Der medvirker professionelle skuespillere i samtaletræningen og undervisningen varetages af psykologer.

Læringsmål

  • Styre og strukturere en informationssamtale med en patient/pårørende om den alvorlige besked på basalt niveau
  • Eksplorere og inddrage patientens/den pårørendes anskuelser, interesser og følelser i samtalen
  • Formidle alvorlig information på en empatisk og patientcenteret måde

Form og Indhold

Kursusdagen varer 6,5 timer. Den teoretiske baggrund for kommunikationstræningen gennemgås af psykolog, inden samtaleøvelsen gennemføres. I øvelsen er der fokus på at overbringe en alvorlig besked til en patient/pårørende samt varetage dennes emotionelle reaktioner på lægens information. Samtaleøvelserne videooptages og bruges til feedback, refleksion, diskussion og vejledning.

Målgruppe

Medicinstuderende 4. semester kandidat

Sted

CAMES - Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation
Rigshospitalet, 
Ryesgade 53B, OPG 98A,​
2100 København Ø​

Pris

Obligatorisk kursus som betales af SUND

Tilmelding

Holdsætning af SUND

Særlige forhold

Der er udarbejdet et arbejdshæfte til undervisningen, som det forventes, at den studerende har læst. Arbejdshæftet kan hentes på Absalon.

Kontakt

Kursusadministrator: Ann Petersen, 2144 9960, ann.petersen.01@regionh.dk

Kursusleder: Mie Skaarup, 5142 6406, anne.marie.skaarup@regionh.dk

Redaktør